Retourneren medicatie en overige materialen door instellingen v1

015120 v.1

Doel

Informatie voor externe instellingen van de apotheek van het Wilhelmina Ziekenhuis over hoe medicatie en overige materialen retour gestuurd moeten worden naar de apotheek van het Wilhelmina Ziekenhuis.

Werkwijze

Medicatie

Medicatie van patiënten opgenomen in de instelling mag retour naar de apotheek.
Totdat dit wordt meegenomen door het transport, moet de retourmedicatie in een afgesloten bak of ruimte worden bewaard die niet toegankelijk is voor onbevoegden. De bak moet worden afgesloten met rode afsluitdopjes. Voor de medewerkers van de apotheek is het dan duidelijk dat het retourmedicatie betreft.
Zet de afgesloten retourbak op de afleverplaats van de apotheek.
Medicatie die retour komt in de apotheek, wordt niet in de voorraad van de apotheek opgenomen en wordt niet vergoed.

Opiaten

Opiaten moeten retour gestuurd worden in een gesloten envelop met de ingevulde opiatenkaart (is met retouroptie) eraan geniet. Dit kan mee in de retourbak.

Overige materialen

Afvoeren GDS zakjes in afvalcontainer GDS zakjes

GDS zakjes moeten worden afgevoerd in een afvalcontainer GDS zakjes omdat hier medische gegevens op staan. Deze bakken zijn bedoeld voor het verzamelen en vernietigen van GDS zakjes. In deze bakken mogen ook geneesmiddelrestanten worden gedeponeerd met uitzondering van volle/lege medicijnflessen en papieren doosjes.

Let op! Opiaten mogen niet in deze afvalcontainer afgevoerd worden, zie onder kopje Opiaten.

De bakken kunnen op de bestellijst van de instelling worden gezet. De transportdienst van de apotheek zal volle bakken (afgesloten met gele deksel) met de regulier ritten retour nemen en laten vernietigen.

Foto afvalcontainer GDS zakjes

Naaldencontainers
Naaldencontainers mogen niet mee terug worden genomen naar de apotheek. Dit moet via de eigen afvalstroom van de instelling afgevoerd worden.

Overig afval
Overig afval moet via de eigen afvalstroom van de instelling afgevoerd worden. Denk hierbij aan deellijsten (patiënteninformatie!).

Deellijsten moeten minimaal 2 jaar bewaard worden op de instelling.