Substitutiebeleid niet-formularium geneesmiddelen

002336 v.13

Doel

De substitutielijst niet-formularium geneesmiddelen ziekenhuisapotheek bestaat uit een overzicht, waarin wordt weergegeven welke niet-formularium geneesmiddelen, die worden voorgeschreven aan klinische patiënten, zonder overleg met de voorschrijvend of behandelend arts worden omgezet in formularium-geneesmiddelen. Deze substitutielijst wordt uitsluitend gebruikt in de ziekenhuisapotheek van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen ten behoeve van de receptverwerking in de units distributie WZA en distributie Extern en is uitsluitend van toepassing op volwassen patiënten. De berekende doseringen gelden uitsluitend voor patiënten zonder lever- en nierfunctiestoornissen. Bij de substitutie wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen van de nierfunctie, voor zover deze bekend is en/of er een eGFR-waarde bekend is.

Werkwijze

Routing

Stroomschema

Overleg

Omzettingen m.b.v. de substitutielijst kunnen worden uitgevoerd zonder overleg met de dienstdoende ziekenhuisapotheker en/of voorschrijvend arts; in geval van voorschrijven via het elektronisch voorschrijfsysteem (Klinicom) wordt de omzetting meestal automatisch uitgevoerd. Bij twijfel kan altijd overlegd worden met de dienstdoende ziekenhuisapotheker.

Administratieve verantwoording door de apotheek in geval van handgeschreven medicatieopdrachten

 • schrijf de naam + sterkte + gebruik van het substituut op de originele MO
 • laat de omzetting (naam + sterkte) controleren door een 2e assistente
 • maak een DMO en typ in de aanwijzing-regel: in plaats van ………. (+ gebruik vermelden) als er:
  • 1. sprake is van een substitutie van generiek naar specialité of andersom;
  • 2. door de arts een niet-formularium geneesmiddel wordt voorgeschreven;
  • 3. er sprake is van interventie, bijv. na overleg tussen de voorschrijver en een apothekersassistente of ziekenhuisapotheker.
 • lever het geneesmiddel af volgens de geldende procedures

Administratieve verantwoording door de apotheek in geval van medicatieopdrachten via het EVS

 • Voer het geneesmiddel waar naar omgezet wordt in Zamicom in.
 • Zet in de vrije tekst van het vervangende geneesmiddel “in plaats van (naam van het geneesmiddel dat vervangen werd + dosis)” (t.b.v. Deellijst)
 • Geef in de afhandelingstekst aan hoe de omzetting uitgevoerd is, ten behoeve van de controle door een 2e assistente.
 • lever het geneesmiddel af volgens de geldende procedures

Omrekenformule

Voorgeschreven wordt geneesmiddel A.

Volgens de tabel wordt geneesmiddel A (1e kolom) omgezet in geneesmiddel B (2de kolom)

Indien er een andere sterkte dan vermeld in 1e kolom is voorgeschreven wordt als volgt omgerekend:

 • voorgeschreven sterkte gnm A / sterkte geneesmiddel A uit tabel x sterkte geneesmiddel B
  uit tabel = sterkte geneesmiddel B

Voorbeeld: R/ Zestril® 20 mg

Dit wordt omgezet in (20 mg Zestril® / 10 mg Zestril®) x 2,5 mg ramipril = 5 mg ramipril.

Substitutielijst

Naam geneesmiddelWordt omgezet inOpmerkingen
aambeienzalf (cremor contra hemorroides)lidocaïne vaseline crème 3%
ACE-remmersramiprilomzetting geldt niet voor enalapril en perindopril
acetylsalicylzuur 30 mgacetylsalicylzuur 80 mgomzetting geldt niet bij opname in het WZA
Acipen® (fenoxymethylpenicilline) suspensieBroxil® (feneticilline) suspensiedosering blijft gelijk
Actonel® (risedroninezuur) 5 mgFosamax® (alendroninezuur) 10 mgdosis één keer per dag
Actonel® (risedroninezuur) 35 mgFosamax® (alendroninezuur) 70 mgdosis één keer per week
Acupril® (quinapril) 10 mgramipril 2,5 mgRamipril max. 10 mg/dag (altijd 1x daags)
Aerius® (desloratadine) 5 mgcetirizine 10 mgkinderafdeling: overleg apotheker
Allergodil® (azelastine) 0,05% oogdruppelsLivocab (levocabastine) 0,5 mg/ml oogdruppels
amiloride comp (amiloride/hydrochloorthiazide 5/50 mg)1 tabl triamtereen 50 mg + 2 tabl hydrochloorthiazide 25 mg
angiotensine II antagonistencandesartan (Atacand®)omzetting geldt niet voor (kalium)losartan
Aprovel® (irbesartan) 150 mgcandesartan (Atacand®) 8 mg
amoxicilline/clavulaanzuur® BD 875/125 mg 2x daags oraalamoxicilline/clavulaanzuur® 500/125 mg 3x daags oraal
Arcoxia® (etoricoxib) alle sterktenmeloxicam 15 mg
Artelac oogdruppelsDuratears oogdruppels (zelfde dosering)
AtacandCandesartan
Beconase® (beclometason) neusspray 50 microg/dobudesonide neusspray 50 microg/do
bromazepam 3 mgdiazepam 5 mgConform Subsitutiebeleid benzodiazepines
brotizolam 0,25 mg a.n.temazepam 10 mg a.n.
Broxil® (feneticilline) 250 mg tabletfenoxymethylpenicilline 250 mg capsulekinderafdeling: overleg over dosering met apotheker
bumetanide 2,5 mg (½ tablet à 5 mg)bumetanide 2 mg (hele tablet)
Calci Chew D3 500 mg/400 IE 1x daags 1 tabletCalci Chew 500 mg 1x daags 1 tablet + vitamine D 2800 IE 1x per week 2 capsomzetting geldt niet voor het WZA (dan 4 stuks Davitamon D 100 E tablet)
dosering vitamine D altijd 5600 IE ongeacht dosering Calci Chew (advies CBO/Gezondheidsraad, vastgelegd in FTO)
Calci Chew D3 500 mg/400 IE 1x daags 2 tablettenCalci Chew 500 mg 1x daags 2 tabletten + vitamine D 2800 IE 1x per week 2 capsomzetting geldt niet voor het WZA (dan 8 stuks Davitamon D 100 E tablet)
dosering vitamine D altijd 5600 IE ongeacht dosering Calci Chew (advies CBO/Gezondheidsraad, vastgelegd in FTO)
Calci Chew D3 500 mg/800 IE 1x daags 1 tabletCalci Chew 500 mg 1x daags 1 tabletten + vitamine D 2800 IE 1x per week 2 capsomzetting geldt niet voor het WZA (dan 8 stuks Davitamon D 100 E tablet)
dosering vitamine D altijd 5600 IE ongeacht dosering Calci Chew (advies CBO/Gezondheidsraad, vastgelegd in FTO)
Calcium-Sandoz Forte® (calciumcarbonaat/ calciumlactogluconaat)calciumcarbonaat (Calci-chew® 500)
Calisvit 1.2g/800 IESplitsen in Calci Chew 500 mg 1 x daags 2 tabletten + vitamine D 2800 IE 1x per week 2 caps
Calmurid® crème 100mg/gureum 10% crème
Camcolit ½ tabl 400 mglithiumcarbonaat 200 mg
Canef® (fluvastatine) 40 mgsimvastatine 20 mg
captopril 50 mgramipril 2,5 mgRamipril max. 10 mg/dag (altijd 1x daags)
carbasalaatcalcium (Ascal®) 38 mgcarbasalaatcalcium (Ascal®) 100 mgomzetting geldt niet bij opname in het WZA
cefradine oraalclindamycine oraaltoepassing door mond-kaakchirurgen. Dosering afhankelijk van ernst infectie
Celebrex® (celocoxib) 100 mgmeloxicam 7,5 mg
chloortalidon 25 mghydrochloorthiazide 25 mg
cilazapril 2,5 mgramipril 2,5 mgRamipril max. 10 mg/dag (altijd 1x daags)
cimetidine 400 mgranitidine 150 mgdagdosis ineens innemen
Claritine® (loratadine) 10 mgcetirizine 10 mgkinderafdeling: overleg apotheker
claritromycine MGA 500 mg 1x daagsclaritromycine 250 mg 2x daagsomzetting geldt niet bij opname in het WZA.
clemastine (Tavegil) 1 mg 2x daags oraalcetirizine 10 mg 1x daags oraalminimale dagdosering cetirizine is 1x daags 10 mg;
clemastine inj.vlst. wordt niet gesubstitueerd;
kinderafdeling: overleg apotheker; omzetting geldt niet bij opname in het WZA.
clorazepinezuur 10 mgdiazepam 5 mgkeerdosering clorazepinezuur > 50 mg: overleg apotheker
CoAprovel® (hydrochloorthiazide/irbesartan)Zie Aprovel®
+ hydrochloorthiazide
Colecalciferoldrank 50.000 IE/mlVitamine D capsules 1x/week 5600 IEGeldt alleen voor de externe instellingen, en ook voor andere sterktes colecalciferoldrank
Corsodyl® (chloorhexidine)Chloorhexidine (Perioaid®)
Coversyl arg 5 mgPerindopril 4 mg1 op 1 omzetten. Hoeveelheid perindopril is gelijk.
Creon® 150 mg (10.000 FIP-E lipase)Panzytrat® LD 10.000 MGAomzetting i.o.m. apotheker
Dalmadorm® (flurazepam) 15 mgdiazepam 5 mgconform Substitutiebeleid benzodiazepines
desloratadine 5 mgcetirizine 10 mgkinderafdeling: overleg apotheker
Devaron 1dd 400 IE of 1dd 800 IEVitamine D capsules 1x/week 5600 IEOmzetting geldt niet voor het WZA
diazepam ½ tablet à 5 mgdiazepam 2 mg
diclofenac retard 75 mg 2x daags
diclofenac 50 mg 3x daagsomzetting geldt niet bij opname in het WZA.
diclofenac oogdruppelsKetorolac (Acular®) oogdruppels1 druppel 3x per dag
Dihydropyridine calciumantagonistenamlodipineamlodipine max. 10 mg/dag (evt. over twee giften verdeeld); omzetting geldt niet voor nifedipine, barnidipine en lercanidipine
Diovan® (valsartan) 80 mgcandesartan (Atacand®) 8 mg
Dormicum® (midazolam) 15 mg oraal a.n.temazepam 20 mg oraal a.n.tenzij toegepast als premedicatie
Dormonoct® (loprazolam) 1 mg a.n.temazepam 20 mg a.n.
Dyta-urese® (triamtereen/ epitizide 50/4 mg)triamtereen/ hydrochloorthiazide 50/25mg
erytromycine oraal
(ongeacht dosering)
- 7 dagen kuur
- 10 dagen kuur
azitromycine (Zithromax/azitromycine®)
500 mg 1x daags oraal
- 3 dagen
- 5 dagen
indien erytromycine geen kuur: overleg apotheker

Dosering erytromycine 2dd250 mg op A1, B2 of IC; niet omzetten i.v.m. toepassing als prokineticum.

kinderafdeling/C0: overleg apotheker
EuthyroxLevothyroxineZelfde dosering
famotidine 20 mgranitidine 150 mgdagdosis ineens innemen
felodipine 5 mgamlodipine 5 mgamlodipine max. 10 mg/dag (evt. over twee giften verdeeld)
feneticilline 250 mg tabletfenoxymethylpenicilline 250 mg capsule
fenoxymethylpenicilline suspensiefeneticilline (Broxil®) suspensiedosering blijft gelijk
Ferinject i.v.Monofer i.v.dosering blijft gelijk
Fero-Gradumet® (ferrosulfaat) 105 mg Fe MGA 287 mg 1x daagsferrofumaraat 65 mg Fe 200 mg 2x daagsomzetting geldt niet bij opname in het WZA
Fexofenadine 120 mgcetirizine 10 mgkinderafdeling: overleg apotheker
Fexofenadine 180 mgcetirizine 20 mg kinderafdeling: overleg apotheker
Flecainide 1ddFlecainide retard 1ddOp verzoek van cardiologie. Alleen voor patiënten die opgenomen worden of zijn in het WZA en van wie een cardioloog hoofdbehandelaar is (meestal opgenomen op C2 en CCU) - In alle situaties (thuismedicatie, tijdens opname gestarte medicatie, overplaatsingspatienten). De omzetting is definitief.
Flixonase® (fluticason) neusspray 50 microg/dobudesonide neusspray 50 microg/do
Fludex® (indapamide) 2,5 mghydrochloorthiazide 25 mg
flurazepam 15 mgdiazepam 5 mgConform Substitutiebeleid benzodiazepines
fluticason neusspray 50 microg/dobudesonide neusspray 50 microg/do
fluvastatine 40 mgsimvastatine 20 mg
Fosavance 70 mg/2800 IEalendroninzeuur (Fosamax®) 70 mg +
vitamine D 2800 IE
fosinopril 10 mgramipril 2,5 mgRamipril max. 10 mg/dag (altijd 1x daags)
fosfaat klysmanatriumfosfaat (Colex®) klysma 133 ml
Fraxiparine® 1 dd 2850 IE bij niet-orthopedische patiëntdalteparine (Fragmin®)1 dd 2500 IEtherapeutische (hogere) doseringen i.o.m. apotheker
Fraxiparine® 1 dd 2850 IE bij orthopedische patiëntdalteparine (Fragmin®) 1 dd 5000 IEtherapeutische (hogere) doseringen i.o.m. apotheker
furosemide retard 60 mgfurosemide 40 mg
gentamicinetobramycinedosering blijft gelijk; uitgezonderd endocarditisprofylaxe
Gyno-daktarin® (miconazol) vaginale tablet 400 mg ged. 3 dagenclotrimazol (Canesten Gyno®) vaginale tablet 200 mg ged. 3 dagen
H1-antihistaminicacetirizinekinderafdeling: overleg apotheker
H2-antihistaminicaranitidine
hydrocortison 30 mg oraalcortisonacetaat 37,5 mg oraaldagdosis verdelen over de dag, bijv. 2/3 ’s ochtends en 1/3 in de namiddag
hydrotalciet 500 mgmagnesiumhydroxide 724 mg
Hytrin® (terazocine)tamsulosine 0,4 mg 1x daagsbij dosiswijziging terazocine: overleg apotheker
Importal® (lactilol) 10 g sachetlactulose poeder 12 g sachetuitgezonderd C1 en C2 (altijd drank)
indapamide 2,5 mghydrochloorthiazide 25 mg
Inegy® 10/20 of 20/40Splitsen in ezetrol en simvastatine, zelfde hoeveelhedenEigen medicatie mag klinisch wel doorgebruikt worden
irbesartan 150 mgcandesartan (Atacand®) 8 mg
Isosorbidedinitraat 20 mg 1-2x daagsisosorbide-5-mononitraat (Monocedocard® retard)
1x daags 25 mg of 50 mg
Zo dicht mogelijk bij oorspronkelijke dosering blijven; bij start therapie in overleg met voorschrijver
omzetting geldt niet bij opname in het WZA
isradipine 5 mgamlodipine 5 mgamlodipine altijd 1x daags; max. 10 mg/dag
Klacid® SR (claritromycine MGA) 500 mg 1x daagsclaritromycine 250 mg 2x daags
lacidipine 4 mgamlodipine 5 mgamlodipine max. 10 mg/dag (evt. over twee giften verdeeld)
lactulose 50% M/M drank 15 mllactulose poeder 12 g sachetuitgezonderd C1 en C2 (altijd drank)
lansoprazol 30 mg p.o.omeprazol 20 mg p.o.
Lasix® (furosemide) retard 60 mgfurosemide 40 mg
Legendal 12 g sachetlactulose poeder 12 g sachet of 50% M/M drank 15 mluitgezonderd C1 en C2 (altijd drank)
Lendormin® (brotizolam) 0,25 mg a.n.temazepam 10 mg a.n.
Lescol® (fluvastatine) 40 mgsimvastatine 20 mg
Levocetirizine 5 mgCetirizine 10 mg
Liquifer® (ferrosulfaat) suspensie 52,4 mg/ml 6 mlferrofumaraat suspensie 20 mg/ml 10 ml
lisinopril 10 mgramipril 2,5 mgRamipril max. 10 mg/dag. In principe 1x daags, tenzij 2x daags gebruik lisinopril in thuissituatie. Dan ook ramipril 2dd.
LMWH’sFragmin® (dalteparine)dosering in overleg apotheker (zie ook omzetting bij Fraxiparine)
Lomir® (isradipine) 5 mgamlodipine (Norvasc®) 5 mgamlodipine max. 10 mg/dag (evt. over twee giften verdeeld)
loprazolam 1 mg a.n.temazepam 20 mg a.n.
loratadine 10 mgcetirizine 10 mgkinderafdeling: overleg apotheker
Losferron® (ferrogluconaat) 80 mg Fe 695 mg 1x daagsferrofumaraat 65 mg Fe 200 mg 1x daags
magnesiumgluconaat 1000 mg (= 2,2 mmol Mg)magnesiumsulfaat 500 mg (= 2,03 mmol Mg)
magnesiumoxide 500 mgmagnesiumhydroxide 724 mg
Mebutan® (nabumeton) 1000 mgmeloxicam 15 mg
Metamucil® 1 sachetVolcolon® 1 sachet
methylcellulose oogdruppelDuratears® oogdruppel
Metoprolol 1ddMetoprolol retard 1ddOp verzoek cardiologie. Alleen voor patiënten die opgenomen worden of zijn in het WZA en van wie een cardioloog hoofdbehandelaar is (meestal opgenomen op C2 en CCU) - In alle situaties (thuismedicatie, tijdens opname gestarte medicatie, overplaatsingspatienten) De omzetting is definitief.
metoprolol tartraat 2x daagsmetoprolol retard 1x daagsomzetting geldt niet bij opname in het WZA
metronidazol 1500 mg eenmalig preoperatiefmetronidazol 500 mg eenmalig 3 stuks ineensmetronidazol 1500 mg infusievloeistof niet meer verkrijgbaar
metronidazol 1500 mg 1x daags IV therapeutischmetronidazol 500 mg 3x daagsmetronidazol 1500 mg infusievloeistof niet meer verkrijgbaar
Micardis® (telmisartan) 40 mgcandesartan (Atacand®) 8 mg
miconazol vaginale tablet 400 mg ged. 3 dagenclotrimazol (Canesten Gyno®) vaginale tablet 200 mg ged. 3 dagen
midazolam 15 mg oraal a.n.temazepam 20 mg oraal a.n.tenzij toegepast als premedicatie
Mizollen® (mizolastine) 10 mgcetirizine 10 mgkinderafdeling: overleg apotheker
Monocedocard® (isosorbide-5-mononitraat) 10/20/40 mg 2-3x daagsisosorbide-5-mononitraat (Monocedocard® retard)

25/50/100 mg 1x daags
afronden op dichtstbijzijnde sterkte; bij start therapie in overleg met voorschrijver

omzetting geldt niet bij opname in het WZA
Motens® (lacidipine) 4 mgamlodipine 5 mgamlodipine max. 10 mg/dag (evt. over twee giften verdeeld)
Movicolon® 1/2 sachetMovicolon® Junior hele sachet
nabumeton 1000 mgmeloxicam 15 mg
Naclof® (diclofenac) oogdruppelsketorolac (Acular®) oogdruppelsdosering overleg apotheker
Nasonex® (mometason) neusspray 50 microg/do

1x daags 1 dosis
budesonide neusspray 1000 microg/do1x daags 1 doses
Neopoldex® oordruppels FNAdexamethason/chlooramfenicol/polymyxine B oordruppels
Neopoldex® oog-/oordruppels FNA voor toepassing in het oogSofradex® oogdruppels
Newace® (fosinopril) 10 mgramipril 2,5 mgRamipril max. 10 mg/dag (altijd 1x daags)
Nexium® (esomeprazol) p.o.omeprazol p.o. in gelijke doseringuitgezonderd is combinatie met Plavix (clopidogrel), dan pantoprazol.
omeprazol 20 mg komt overeen met pantoprazol 40 mg; hogere doseringen in overleg met apotheker
Nexium® (esomeprazol) i.v.pantoprazol i.v. in gelijke doseringPantoprazol i.v. niet bij kinderen of zwangeren
nisoldipine MGA 20 mgamlodipine 5 mgamlodipine max. 10 mg/dag (evt. over twee giften verdeeld)
Nitro-Dur® (nitroglycerine) pleisternitroglycerine (Deponit T®) pleistersterkten zijn identiek
Nitrolinguaal spray (nitroglycerine) 0,4 mg s.l.isosorbidedinitraat 5 mg s.l.
Norgalax® 12 mg/g klysmaMicrolax® klysma
Normacol® 1 sachetVolcolon® 1 sachet
oculentum simplex oogzalfDuratears® oogzalf
Ondansetron 16 mgGranisetron 2 mg
Otosporin®Dexamethason/chlooramfenicol/polymyxine B oordruppels
oxazepam ½ tablet à 25 mgoxazepam 10 mg
Pancrease HL® (25.000 FIP-E lipase)Panzytrat® MGA (25.000 FIP-E lipase)zelfde dosering
Pariet® (rabeprazol) 20 mgomeprazol p.o. in gelijke doseringuitgezonderd is combinatie met Plavix (clopidogrel), dan pantoprazol.
rabeprazol 20 mg komt overeen met pantoprazol 40 mg; hogere doseringen in overleg met apotheker
Pepcidin® (famotidine) 20 mgranitidine 150 mgdagdosis ineens innemen
Pipram® (pipemidinezuur) 400 mg 2x daagsnorfloxacine 400 mg 2x daags
Plendil® (felodipine) 5 mgamlodipine 5 mgamlodipine max. 10 mg/dag (evt. over twee giften verdeeld)
prazepam 10 mgdiazepam 5 mg
prednisolon 30 mg i.v.prednisolon 25 mg i.v. (hele ampul)
prednisolon klassiek afbouwschemaprednisolon 30 mg blokschemaConform farmacotherapie-werkinstructie Afbouwschema’s corticosteroïden (ID 00510)
Prepulsid® (cisapride) 10 mg oraaldomperidon 10 mg oraalkinderafdeling/IC: overleg apotheker
Prezal® (lansoprazol) 30 mgomeprazol 20 mguitgezonderd is combinatie met Plavix (clopidogrel), dan pantoprazol.
lansoprazol 30 mg komt overeen met pantoprazol 40 mg; hogere doseringen in overleg met apotheker
Promocard® (isosorbide-5-mononitraat) 60 mgisosorbide-5-mononitraat (Monocedocard® retard) 50 mg
Protagens® 2% oogdruppelsDuratears® oogdruppels
protonpompremmers p.o.omeprazol p.o.omzetting geldt niet voor pantoprazol. Uitgezonderd is ook de combinatie met Plavix (clopidogrel), dan pantoprazol.
omeprazol 20 mg komt overeen met pantoprazol 40 mg; hogere doseringen in overleg met apotheker
quinapril 10 mgramipril 2,5 mgRamipril max. 10 mg/dag (altijd 1x daags)
rabeprazol 20 mgomeprazol p.o. in gelijke doseringuitgezonderd is combinatie met Plavix (clopidogrel), dan pantoprazol.
omeprazol 20 mg komt overeen met pantoprazol 40 mg; hogere doseringen in overleg met apotheker
ranitidine 150 mg 2x daagsranitidine 300 mg 1x daagsdagdosis ineens innemen
omzetting geldt niet bij opname in het WZA
Reapam® (prazepam) 10 mgdiazepam 5 mg
Sofradex® oordruppelsDexamethason/chlooramfenicol/polymyxine oordruppels
Selokeen® ZOC (metoprolol) ½ tablet à 50 mgmetoprolol tartraat 12,5 mg 2x per dagomzetting geldt niet bij opname in het WZA
Sular® (nisoldipine MGA) 20 mgamlodipine 5 mgamlodipine max. 10 mg/dag (evt. over twee giften verdeeld)
Surazem® (diltiazem MGA) 240 mg 1x daagsdiltiazem retard 120 mg 2x daagsomzetting geldt niet bij opname in het WZA; medicatie van thuis door gebruiken
Tagamet® (cimetidine) 400 mgranitidine 150 mgdagdosis ineens innemen
Tavegil® (clemastine) 1 mg 2x daagscetirizine 10 mg 1x daagsminimale dagdosering cetirizine is 1x 10 mg; clemastine inj.vlst. wordt niet gesubstitueerd;
kinderafdeling: overleg apotheker; omzetting geldt niet bij opname in het WZA
Telfast® (fexofenadine) 120 mg en 180 mgcetirizine 10 mgkinderafdeling: overleg apotheker
telmisartan 40 mgcandesartan (Atacand®) 8 mg
Tenoretic® (atenolol/chloorthalidon) 50/12,5 mgatenolol 50 mg + hydrochloorthiazide 12,5 mg
terazocinetamsulosine (Tamsolusine) 0,4 mg 1x daagsbij dosiswijziging terazocine: overleg apotheker
Thilo-Tears® ooggelVidisic® ooggel
Transiderm-Nitro® (nitroglycerine) pleisternitroglycerine (Deponit T®) pleistersterkten zijn identiek
Transipeg® 1 sachetMovicolon® 1 sachet
Tranxène® (clorazepinezuur) 10 mgdiazepam 5 mgkeerdosering clorazepinezuur > 50 mg: overleg apotheker
Ultaciet® (hydrotalciet) 500 mgmagnesiumhydroxide 724 mg
Ursofalk® (ursodeoxycholzuur) 250 mg 1x daagsursodeoxycholzuur (Ursochol®) 300 mg 1x daags
valsartan 80 mgcandesartan (Atacand®) 8 mg
Vascase® (cilazapril) 2,5 mgramipril 2,5 mgRamipril max. 10 mg/dag (altijd 1x daags)
Velosef® (cefradine) oraalclindamycine oraalToepassing door mond-kaakchirurgen. Dosering afhankelijk van ernst infectie
Venofer® 5 ml = 100 mg FeFerinject® 10 ml = 500 mg Fedosering in overleg met apotheker. De omzetting geldt niet voor kinderen.
X-Praep®prunasine
Xyzal® (levocetirizine) 5 mgcetirizine 10 mgkinderafdeling: overleg apotheker
Zaditen 2 mgCetirizine 10 mg
Zestril® (lisinopril) 10 mgramipril 2,5 mgRamipril max. 10 mg/dag (altijd 1x daags)
Zofran® (ondansetron) 8 mg IVgranisetron 1 mg IVgranisetron in principe 1x daags, max. 2x daags
ondansetron uitsluitend na overleg met apotheker afleveren, met uitzondering van DWO.
Zofran® (ondansetron) 8 mg oraalgranisetron 1 mg oraalgranisetron in principe 1x daags, max. 2x daags
ondansetron uitsluitend na overleg met apotheker afleveren, met uitzondering van DWO.
zolpidem 10 mgtemazepam 20 mgOmzetting geldt niet voor transfer; dan middel handhaven
zopiclon 7,5 mgtemazepam 20 mgOmzetting geldt niet voor transfer; dan middel handhaven
zure oordruppelszure oordruppels met triamcinolonacetonide 0,1%uitzondering: kinderen tot 18 jaar en bij chronisch gebruik in externe zorginstellingen
zure oordruppels met hydrocortison 1%zure oordruppels met triamcinolonacetonide 0,1%
Zyban 150 mg MGAWellbutrin 150 mg MGA

Afhandeling afwijkingen

Niet-formularium geneesmiddelen die niet in deze substitutielijst voorkomen, worden overlegd met de dienstdoende ziekenhuisapotheker.
Benzodiazepinen-omzettingen in het GGZ zijn vastgelegd in het Substitutiebeleid benzodiazepines.