Substitutielijst niet-formularium geneesmiddelen externe instellingen v2

014454 v.2

Doel

De substitutielijst niet-formularium geneesmiddelen ziekenhuisapotheek externe instellingen bestaat uit een overzicht, waarin wordt weergegeven welke niet-formularium geneesmiddelen zonder overleg met de voorschrijvend of behandelend arts worden omgezet in formularium-geneesmiddelen. De substitutielijst gaat uit van de Handleiding Geneesmiddelsubstitutie van de KNMP (september 2018) en het ‘Medicijnoverzicht: Wisselen ongewenst’ van het CBG maart 2021. Deze substitutielijst wordt uitsluitend gebruikt in de ziekenhuisapotheek van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen ten behoeve van de receptverwerking in de unit FPZ instellingen en is uitsluitend van toepassing op volwassen cliënten. De berekende doseringen gelden uitsluitend voor cliënten zonder lever- en nierfunctiestoornissen. Bij de substitutie wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen van de nierfunctie, voor zover deze bekend is en/of er een eGFR-waarde bekend is.

Het substitutiebeleid geldt niet voor cliënten in instellingen die kortdurend worden opgenomen, zoals VNN, GGZ acute opname, revalidatiezorg (de Boshof en Anholt).

Werkwijze

Stroomschema

Overleg

Omzettingen m.b.v. de substitutielijst kunnen worden uitgevoerd zonder overleg met de dienstdoende ziekenhuisapotheker en/of voorschrijvend arts; in geval van voorschrijven via het elektronisch voorschrijfsysteem (Klinicom) wordt de omzetting meestal automatisch uitgevoerd. Bij twijfel kan altijd overlegd worden met de dienstdoende ziekenhuisapotheker.

Indien een arts een geneesmiddel niet omgezet wil hebben, moet er in Klinicom, op het recept of medicatieoverzicht een uitroepteken worden vermeld met eventuele toelichting.

Administratieve verantwoording door de apotheek in geval van handgeschreven medicatieopdrachten

 • schrijf de naam + sterkte + gebruik van het substituut op de originele MO
 • laat de omzetting (naam + sterkte) controleren door een 2e assistente
 • maak een DMO en typ in de aanwijzing-regel: in plaats van ………. (+ gebruik vermelden) als er:
  • 1. sprake is van een substitutie van generiek naar specialité of andersom;
  • 2. door de arts een niet-formularium geneesmiddel wordt voorgeschreven;
  • 3. er sprake is van interventie, bijv. na overleg tussen de voorschrijver en een apothekersassistente of ziekenhuisapotheker.
 • lever het geneesmiddel af volgens de geldende procedures

Administratieve verantwoording door de apotheek in geval van medicatieopdrachten via het EVS

 • Voer het geneesmiddel waar naar omgezet wordt in Zamicom in.
 • Zet in de vrije tekst van het vervangende geneesmiddel “in plaats van (naam van het geneesmiddel dat vervangen werd + dosis)” (t.b.v. Deellijst)
 • Geef in de afhandelingstekst aan hoe de omzetting uitgevoerd is, ten behoeve van de controle door een 2e assistente.
 • lever het geneesmiddel af volgens de geldende procedures

Omrekenformule

Voorgeschreven wordt geneesmiddel A.

Volgens de tabel wordt geneesmiddel A (1e kolom) omgezet in geneesmiddel B (2de kolom)

Indien er een andere sterkte dan vermeld in 1e kolom is voorgeschreven wordt als volgt omgerekend:

 • voorgeschreven sterkte gnm A / sterkte geneesmiddel A uit tabel x sterkte geneesmiddel B uit tabel = sterkte geneesmiddel B

Voorbeeld: R/ Zestril® 20 mg

Dit wordt omgezet in (20 mg Zestril® / 10 mg Zestril®) x 2,5 mg ramipril = 5 mg ramipril.

Substitutielijst

Naam geneesmiddelWordt omgezet inOpmerkingen
aambeienzalf (cremor contra hemorroides)lidocaïne vaseline crème 3%
ACE-remmersramiprilOmzetting geldt niet voor enalapril en perindopril
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
acetylsalicylzuur 30 mgacetylsalicylzuur 80 mggeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Acipen® (fenoxymethylpenicilline) suspensieBroxil® (feneticilline) suspensiedosering blijft gelijk
Actonel® (risedroninezuur) 5 mg 1x per dagAlendroninezuur 70 mgdosering omzetten naar 1 x per week
Actonel® (risedroninezuur) 35 mg 1x per weekAlendroninezuur 70 mgdosis één keer per week
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Acupril® (quinapril) 10 mgramipril 2,5 mgramipril max. 10 mg/dag (altijd 1x daags)
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Allergodil® (azelastine) 0,5mg/ml oogdruppelsLivocab (levocabastine) 0,5 mg/ml oogdruppelsgeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Altriabak® (ketotifen) 0,25 mg/ml oogdruppelsLivocab (levocabastine) 0,5 mg/ml oogdruppelsgeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Allergodil (azelastine) 1 mg/ml neusspray 2x daags 1 verstuiving in elk neusgat Livocab (levocabastine) 0,5 mg/ml neusspray

2x daags 2 verstuivingen in elke neusgat
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Amiloride comp (amiloride/hydrochloorthiazide 5/50 mg)1 tabl triamtereen 50 mg + 2 tabl hydrochloorthiazide 25 mgGeldt niet voor amiloride monotherapie
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Angiotensine II antagonisten candesartan (Atacand®) Omzetting geldt niet voor (kalium)losartan.
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Artelac oogdruppels Duratears oogdruppels (zelfde dosering) geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Beclometason neusspray 50 microg/do budesonide neusspray 50 microg/do
bromazepam 3 mgdiazepam 5 mggeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
brotizolam 0,25 mg a.n.temazepam 10 mg a.n.
Broxil® (feneticilline) 250 mg tabletfenoxymethylpenicilline 250 mg capsule
Butoconazol ovule 100 mg ged 3 dagen clotrimazol (Canesten Gyno®) vaginale tablet 200 mg ged. 3 dagen
bumetanide 2,5 mg (½ tablet à 5 mg)bumetanide 2 mg (hele tablet)
Calci Chew D3 500 mg/400 IE 1x daags 1 tabletCalci Chew 500 mg 1x daags 1 tablet + vitamine D 2800 IE 1x per week 2 capsDosering vitamine D altijd 5600 IE ongeacht dosering Calci Chew (advies CBO/Gezondheidsraad, vastgelegd in FTO)
Calci Chew D3 500 mg/400 IE 1x daags 2 tablettenCalci Chew 500 mg 1x daags 2 tabletten + vitamine D 2800 IE 1x per week 2 capsDosering vitamine D altijd 5600 IE ongeacht dosering Calci Chew (advies CBO/Gezondheidsraad, vastgelegd in FTO)
Calci Chew D3 500 mg/800 IE 1x daags 1 tabletCalci Chew 500 mg 1x daags 1 tabletten + vitamine D 2800 IE 1x per week 2 capsDosering vitamine D altijd 5600 IE ongeacht dosering Calci Chew (advies CBO/Gezondheidsraad, vastgelegd in FTO)
Calciumcarbonaat 500 mg tablet (let op bevat 200 mg calcium) 1x daags 1 tablet Calci Chew 500 mg kauwtablet (calciumcarbonaat 1250 mg) 1x daags 1 tablet
Calcium-Sandoz Forte® (calciumcarbonaat/ calciumlactogluconaat)calciumcarbonaat (Calci-chew® 500)
Calisvit 1.2g/800 IESplitsen in Calci Chew 500 mg 1 x daags 2 tabletten + vitamine D 2800 IE 1x per week 2 capsgeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Calmurid® crème 100mg/gureumlanette 10% crèmegeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Camcolit ½ tabl 400 mglithiumcarbonaat 200 mg
captopril 50 mgramipril 2,5 mgramipril max. 10 mg/dag (altijd 1x daags)
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
carbasalaatcalcium (Ascal®) 38 mgacetylsalicylzuur 80 mg disp tablet
carbasalaatcalcium (Ascal®) 100 mg
carbasalaatcalcium 300 mg
acetylsalicylzuur 80 mg disp tablet
carbasalaatcalcium 100 mg 3 stuks
chloortalidon 25 mghydrochloorthiazide 25 mg
cilazapril 2,5 mgramipril 2,5 mgRamipril max. 10 mg/dag (altijd 1x daags)
claritromycine MGA 500 mg 1x daags claritromycine 250 mg 2x daags
CoAprovel® (hydrochloorthiazide 12,5 mg/irbesartan 150 mg) Candesartan 8 mg
+ hydrochloorthiazide 12,5 mg
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Combodart (tamsulosine 0,4 mg/ dutasteride 0,5 mg) Tamsulosine 0,4 mg + finasteride 5 mg geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Corsodyl® 2 mg/ml (chloorhexidine) mondspoeling Chloorhexidine 0,2% mondspoeling
Coversyl arg 5 mg perindopril 4 mg 1 op 1 omzetten. Hoeveelheid perindopril is gelijk.
Creon® 10.000 MSR Panzytrat® 10.000 MSR omzetting i.o.m. apotheker
Devaron 1dd 400 IE of 1dd 800 IEVitamine D capsules 1x/week 5600 IE
diazepam ½ tablet à 5 mgdiazepam 2 mg
diclofenac retard 75 mg 2x daags
diclofenac 50 mg 3x daagsgeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Dihydropyridine calciumantagonistenamlodipineamlodipine max. 10 mg/dag (evt. over twee giften verdeeld); omzetting geldt niet voor nifedipine, barnidipine en lercanidipine
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Divisun 1dd 400 IE of 1dd 800 IE Vitamine D capsules 1x/week 5600 IE
Dormonoct® (loprazolam) 1 mg a.n. temazepam 20 mg oraal a.n.
Dutasteride 0,5 mg Finasteride 5 mg geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Emadine® (emedastine) 0,5 mg/ml oogdruppels Livocab (levocabastine) 0,5 mg/ml oogdruppels geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
erytromycine oraal
(ongeacht dosering)
- 7 dagen kuur
- 10 dagen kuur
azitromycine (Zithromax)
500 mg 1x daags oraal
- 3 dagen
- 5 dagen
indien erytromycine geen kuur: overleg apotheker
felodipine 5 mgamlodipine 5 mgamlodipine max. 10 mg/dag (evt. over twee giften verdeeld)
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
feneticilline 250 mg tabletfenoxymethylpenicilline 250 mg capsule
fenoxymethylpenicilline suspensiefeneticilline (Broxil®) suspensiedosering blijft gelijk
Fero-Gradumet® (ferrosulfaat) 105 mg Fe MGA 287 mg 1x daagsferrofumaraat 65 mg Fe 200 mg 2x daagsgeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Fexofenadine 120 mgcetirizine 10 mggeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Fexofenadine 180 mgcetirizine 20 mg geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Flixonase® (fluticason) neusspray 50 microg/dobudesonide neusspray 50 microg/dogeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
fluticason neusspray 50 microg/dobudesonide neusspray 50 microg/dogeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Flunitrazepam 1mg temazepam 20 mg

geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
fluvastatine 40 mgsimvastatine 20 mggeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Fosavance (alendroninezuur/vitamine D) 70 mg/ 2800 IEalendroninzeuur (Fosamax®) 70 mg +
vitamine D 1x/week 5600 IE
fosinopril 10 mgramipril 2,5 mgramipril max. 10 mg/dag (altijd 1x daags)
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
fosfaat klysmanatriumfosfaat (Colex®) klysma 133 ml
Fraxiparine® 1 dd 2850 IE bij niet-orthopedische patiënt dalteparine (Fragmin®)1 dd 2500 IEtherapeutische (hogere) doseringen i.o.m. apotheker
Fraxiparine® 1 dd 2850 IE bij orthopedische patiëntdalteparine (Fragmin®) 1 dd 5000 IEtherapeutische (hogere) doseringen i.o.m. apotheker
furosemide retard 60 mgfurosemide 40 mg
Gyno-daktarin® (miconazol) vaginale tablet 400 mg ged. 3 dagen clotrimazol (Canesten Gyno®) vaginale tablet 200 mg ged. 3 dagen
Gyno-daktarin® (miconazol) vaginale tablet 1200 mg eenmalig clotrimazol (Canesten Gyno®) vaginale tablet 500 mg ged eenmalig
Gynomyk (butoconazol) ovule 100 mg ged 3 dagen clotrimazol (Canesten Gyno®) vaginale tablet 200 mg ged. 3 dagen
H1-antihistaminicacetirizinegeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
hydrotalciet 500 mgmagnesiumhydroxide 724 mg
Importal® (lactilol) 10 g sachetlactulose poeder 12 g sachetgeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
indapamide 2,5 mghydrochloorthiazide 25 mggeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Inegy® 10/20 of 20/40Splitsen in ezetrol en simvastatine, zelfde hoeveelhedengeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
irbesartan 150 mgcandesartan (Atacand®) 8 mggeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Isosorbidedinitraat 20 mg 1-2x daagsisosorbide-5-mononitraat (Monocedocard® retard)
1x daags 25 mg of 50 mg
Zo dicht mogelijk bij oorspronkelijke dosering blijven; bij start therapie in overleg met voorschrijver
Isosorbidemononitraat 30 mg retard 1x daags Isosorbidemononitraat (Monocedocard®) retard 25 mg 1x daags geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Isosorbidemononitraat 60 mg retard 1x daags Isosorbidemononitraat (Monocedocard®) retard 50 mg 1x daags geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
isradipine 5 mgamlodipine 5 mgamlodipine altijd 1x daags; max. 10 mg/dag
Klacid® SR (claritromycine MGA) 500 mg 1x daagsclaritromycine 250 mg 2x daags
lacidipine 4 mgamlodipine 5 mgamlodipine max. 10 mg/dag (evt. over twee giften verdeeld)
lansoprazol 30 mgomeprazol 20 mguitgezonderd is combinatie met clopidogrel, dan pantoprazol.
Lansoprazol 30 mg komt overeen met pantoprazol 40 mg; hogere doseringen in overleg met apotheker
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Lasix® (furosemide) retard 60 mgfurosemide 40 mg
Levocetirizine 5 mgCetirizine 10 mggeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Lendormin® (brotizolam) 0,25 mg a.n.temazepam 10 mg a.n.
Liquifer® (ferrosulfaat) suspensie 52,4 mg/ml 6 mlferrofumaraat suspensie 20 mg/ml 10 ml
lisinopril 10 mgramipril 2,5 mgramipril max. 10 mg/dag. In principe 1x daags, tenzij 2x daags gebruik lisinopril in thuissituatie. Dan ook ramipril 2dd.
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
LMWH’sFragmin® (dalteparine)dosering in overleg apotheker (zie ook omzetting bij Fraxiparine)
Lomir® (isradipine) 5 mgamlodipine 5 mgamlodipine max. 10 mg/dag (evt. over twee giften verdeeld)
loprazolam 1 mg a.n.temazepam 20 mg a.n.
loratadine 10 mgDesloratadine 5 mg geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Losferron® (ferrogluconaat) 80 mg Fe 695 mg 1x daagsferrofumaraat 65 mg Fe 200 mg 1x daagsgeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
magnesiumsulfaat 500 mg (= 2,03 mmol Mg) magnesiumgluconaat 1000 mg (= 2,2 mmol Mg) geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
magnesiumoxide 500 mgmagnesiumhydroxide 724 mggeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Mebutan® (nabumeton) 1000 mgmeloxicam 15 mg
Metamucil® 1 sachet 3,4 g Volcolon® 1 sachet 4g geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
methylcellulose oogdruppelDuratears® oogdruppeldezelfde dosering aanhouden
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Metoprolol tartraat 1x daags Metoprolol retard succinaat 1x daags In dezelfde dosering
miconazol vaginale tablet 400 mg ged. 3 dagen clotrimazol (Canesten Gyno®) vaginale tablet 200 mg ged. 3 dagen
miconazol vaginale tablet 1200 mg eenmalig clotrimazol (Canesten Gyno®) vaginale tablet 500 mg eenmalig
miconazol 2% cremeclotrimazol 1% cremeBehalve bij kinderen < 3 jaar
Mizollen® (mizolastine) 10 mgcetirizine 10 mg
Monocedocard® (isosorbide-5-mononitraat) 10/20/40 mg 2-3x daagsisosorbide-5-mononitraat (Monocedocard® retard)
25/50/100 mg 1x daags
afronden op dichtstbijzijnde sterkte; bij start therapie in overleg met voorschrijver
Motens® (lacidipine) 4 mgamlodipine 5 mgamlodipine max. 10 mg/dag (evt. over twee giften verdeeld)
Movicolon® 1/2 sachetMovicolon® Junior hele sachet
nabumeton 1000 mgmeloxicam 15 mg
Newace® (fosinopril) 10 mgramipril 2,5 mgramipril max. 10 mg/dag (altijd 1x daags)
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Norgalax® 12 mg/g klysmaMicrolax® klysma
Normacol® 1 sachetVolcolon® 1 sachetgeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
oculentum simplex oogzalfDuratears® oogzalf
Opatanol® (olopatadine) 1 mg/ml oogdruppels Livocab (levocabastine) 0,5 mg/ml oogdruppels Dezelfde dosering
oxazepam ½ tablet à 25 mgoxazepam 10 mg
Pancrease HL® (25.000 FIP-E lipase)Panzytrat® MGA (25.000 FIP-E lipase)zelfde dosering
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Pariet® (rabeprazol) 20 mgomeprazol 20 mg uitgezonderd is combinatie met Plavix (clopidogrel), dan pantoprazol.
rabeprazol 20 mg komt overeen met pantoprazol 40 mg; hogere doseringen in overleg met apotheker
Plendil® (felodipine) 5 mgamlodipine 5 mgamlodipine max. 10 mg/dag (evt. over twee giften verdeeld)
prazepam 10 mgdiazepam 5 mg
Prezal® (lansoprazol) 30 mgomeprazol 20 mguitgezonderd is combinatie met Plavix (clopidogrel), dan pantoprazol.
lansoprazol 30 mg komt overeen met pantoprazol 40 mg; hogere doseringen in overleg met apotheker
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Promocard® (isosorbide-5-mononitraat) 60 mgisosorbide-5-mononitraat (Monocedocard® retard) 50 mggeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Protagens® 2% oogdruppelsDuratears® oogdruppelsgeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
protonpompremmers p.o.(es)omeprazol p.o.omzetting geldt niet voor pantoprazol. Uitgezonderd is ook de combinatie met Plavix (clopidogrel), dan pantoprazol.
omeprazol 20 mg komt overeen met pantoprazol 40 mg; hogere doseringen in overleg met apotheker
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
quinapril 10 mgramipril 2,5 mgramipril max. 10 mg/dag (altijd 1x daags)
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
rabeprazol 20 mgomeprazol 20 mg uitgezonderd is combinatie met clopidogrel, dan pantoprazol.
rabeprazol 20 mg komt overeen met pantoprazol 40 mg; hogere doseringen in overleg met apotheker
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
ranitidine 150 mg cimetidine 400 mg Bij interacties: overleg met apotheker
Reapam® (prazepam) 10 mgdiazepam 5 mg
Risedroninezuur) 5 mg 1x per dag Alendroninezuur 70 mgdosering omzetten naar één keer per week
Risedroninezuur) 35 mg 1x per week Alendroninezuur 70 mg dosis één keer per week
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Silodosine (Silodyx®) 8 mg 1x daags Tamsulosine 0,4 mg 1x daags geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Sofradex® oordruppelsDexamethason/chlooramfenicol/polymyxine oordruppels
Telfast® (fexofenadine) 120 mgcetirizine 10 mggeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Telfast® (fexofenadine) 180 mgcetirizine 20 mggeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
telmisartan 40 mgcandesartan (Atacand®) 8 mggeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Terazocine 5 mgtamsulosine 0,4 mg 1x daags geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Triamtereen/ epitizide 50/4 mgtriamtereen/ hydrochloorthiazide 50/25mg
Ursofalk® (ursodeoxycholzuur) 250 mg 1x daagsursodeoxycholzuur (Ursochol®) 300 mg 1x daags
valsartan 80 mgcandesartan (Atacand®) 8 mggeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Xyzal® (levocetirizine) 5 mgcetirizine 10 mggeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Zaditen 2 mgCetirizine 10 mggeldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
Zestril® (lisinopril) 10 mgramipril 2,5 mgramipril max. 10 mg/dag. In principe 1x daags, tenzij 2x daags gebruik lisinopril in thuissituatie. Dan ook ramipril 2dd.
geldt NIET voor korte opnames (revalidatie (Boshof en Anholt) en GGZ acute opname)
zure oordruppels met hydrocortison 1%zure oordruppels met triamcinolonacetonide 0,1%
Zyban 150 mg MGAWellbutrin 150 mg MGA

Afhandeling afwijkingen

Niet-formularium geneesmiddelen die niet in deze substitutielijst voorkomen, worden overlegd met de dienstdoende ziekenhuisapotheker.