Dienstprotocol ziekenhuisapotheek v8

000493 v.8

Werkwijze

Openingstijden ziekenhuisapotheek

De ziekenhuisapotheek van het Wilhelmina Ziekenhuis is telefonisch bereikbaar op 5456 (intern) of 0592-325456 (extern):

  • van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur
  • in het weekend en op feestdagen van 08.30 tot 16.00 uur
  • Buiten bovengenoemde openingstijden wordt de bereikbaarheidsdienst ingevuld door de 24-uurs-apotheek (verder Wilhelmina apotheek) in de centrale hal van het ziekenhuis.

Leveringsvoorwaarden buiten openingstijden van ziekenhuisapotheek

In principe wordt de medicatie geleverd door de ziekenhuisapotheek, alleen als de levering niet kan wachten tot de volgende ochtend zal de Wilhelmina Apotheek de medicatie afleveren.

  • Levering t.b.v. patiënten van het Wilhelmina Ziekenhuis geschiedt vanuit de Wilhelmina Apotheek, er wordt voldoende geleverd tot de ziekenhuisapotheek weer open is. De 7.00 uur gift en Parkinsonmiddelen met een 8.00 uur gift worden samen met eventuele andere 8.00 uur giften geleverd door de Wilhelmina Apotheek. Indien de patiënt alleen 8.00 uur medicatie gebruikt wat kan wachten tot de eerstvolgende levering zal dit (de volgende ochtend) worden geleverd door de ziekenhuisapotheek.
  • Levering t.b.v. patiënten van instellingen geschiedt vanuit de Wilhelmina Apotheek maximaal voor een periode van 24 uur.

Procedure voor Wilhelmina Ziekenhuis

Doordeweeks tijdens openingstijden

Tot 16.00 uur worden alle recepten die in de ziekenhuisapotheek binnenkomen via het elektronische voorschrijfsysteem (EVS) verwerkt. Bij vragen over verwerking van de medicatieopdrachten en over opname- en ontslagmedicatie kan van 7.00 tot 17.30 uur de transfer-assistent gebeld worden (tel. 6424). Medicatie ingevoerd tot 14.45 uur zit in de GDS zakjes (de rol start om 16.00 uur), medicatie ingevoerd tussen 14.45 uur en 17.00 uur wordt los in een wit zakje meegeleverd met de cassette of met de laatste bezorgronde (om +/- 17.15 uur). Indien na deze tijd nog medicatie nodig is, dan belt een verpleegkundige naar de apotheek of per fax wordt op een voorlopige deellijst aangegeven welke medicatie nog nodig is. Medicatie wordt door logistiek op vaste tijden (8.30 uur, 9.30 uur, 12.00 uur, 15.30 uur, tussen 16.00 en 16.30 uur met cassette en om 17.15 uur) gebracht op de afdeling. Voor vragen over levering van medicatie kan gebeld worden met de ziekenhuisapotheek, tel. 5456.
Na deze tijd wordt de medicatie klaargezet in de Wilhelmina Apotheek.

Doordeweeks buiten openingstijden

Buiten openingstijden wordt de dienst overgenomen door de Wilhelmina Apotheek.
Indien er buiten openingstijden van de ziekenhuisapotheek op een verpleegafdeling een geneesmiddel nodig is, moet er eerst gezocht worden in de eigen afdelingsvoorraad en afdelingsvoorraad van andere afdelingen. Is het geneesmiddel daar niet aanwezig dan kan een toedienlijst worden geprint en worden gefaxt naar de Wilhelmina Apotheek (Opiaten uitgezonderd, deze worden niet geleend, maar opgehaald bij de Wilhelmina Apotheek). De medicatie die nodig is dient aangegeven te worden met een kruisje of een pijltje, dit om te voorkomen dat er onnodig medicatie wordt afgeleverd.

De assistente van de Wilhelmina Apotheek handelt één keer per avond alle ontvangen recepten af. De medicatie kan om 21.30 uur opgehaald worden door de verpleging. Indien een geneesmiddel met spoed nodig is, dan moet er gebeld worden met de assistente van de Wilhelmina Apotheek, het recept wordt direct afgehandeld en het geneesmiddel moet direct worden opgehaald.

Is het gevraagde artikel niet in de ziekenhuisapotheek of de Wilhelmina Apotheek aanwezig, dan kan na overleg met de dienstdoende ziekenhuisapotheker een alternatief geneesmiddel worden overwogen.

Na 0.00 uur verloopt het contact via de portier en is de apotheek alleen beschikbaar voor spoedgevallen. De portier wacht met doorverbinden totdat de apothekersassistent aan de lijn is.

Weekend

Op zaterdag en zondag is de ziekenhuisapotheek telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. Medicatie ingevoerd tot 14.00 uur zit in de GDS zakjes (de rol start om 16.00 uur). Bij vragen over verwerking van de medicatieopdrachten en over opname- en ontslagmedicatie kan van 8.00 tot 16.30 uur de transfer-assistent gebeld worden (tel. 6424). Voor alle overige vragen kan de ziekenhuisapotheek gebeld worden (tel. 5456).

Aanvragen voor medicatie die tussen 14.00 uur en 16.00 uur nodig is en niet aanwezig is in de eigen afdelingsvoorraad of in de afdelingsvoorraad van een andere afdeling (opiaten uitgezonderd, deze worden niet geleend van andere afdelingen), kunnen worden gefaxt naar de ziekenhuisapotheek.

Om 16.00 uur sluit de ziekenhuisapotheek, de medicatie zal voor 17.00 uur bezorgd worden op de verpleegafdelingen.

Aanvragen voor medicatie die na 16.00 uur nodig is en niet aanwezig is in de eigen afdelingsvoorraad of in de afdelingsvoorraad van een andere afdeling (opiaten uitgezonderd, deze worden niet geleend van andere afdelingen), kunnen worden gefaxt naar de Wilhelmina Apotheek. De assistente van de Wilhelmina Apotheek handelt de ontvangen recepten af.

Logistieke dienst

De logistieke dienst van de ziekenhuisapotheek verzorgt de levering van infusen en werkvoorraad aan de verpleegafdelingen. Voor extra aanvulling van deze voorraden kan er uitsluitend tijdens doordeweekse openingstijden gebeld worden met de logistiek medewerker (tel. 0592-325757 of intern 5757).

Procedure voor bereidingsaanvragen

Afspraken over bereiding en aflevering wordt met de dienstdoende ziekenhuisapotheker afgestemd. Zie Medicatiecassette aanvraag, bereiding en aflevering, procedure.

Procedure voor instellingen buiten openingstijden

De procedure voor de instellingen geldt zowel in het weekend als doordeweeks buiten openingstijden..

Indien een oproep wordt geplaatst vanuit een van de instellingen, wordt door de apothekersassistent contact gezocht met de verpleegkundige of ziekenverzorger die verantwoordelijk is voor de oproep. Nagegaan moet worden of het geneesmiddel aanwezig is in de noodvoorraad van de betreffende instelling.
Indien niet aanwezig, dan wordt het recept bij voorkeur naar het WZA gefaxt of in het EVS voorgeschreven, indien niet mogelijk, evt. telefonisch doorgeven. In het WZA zijn er twee mogelijkheden, nl.:

  • contact zoeken met de dienstdoende apotheker die vervolgens met de voorschrijvend arts kan overleggen over eventuele alternatieven.
  • als er geen alternatief mogelijk is, levert de assistent het gevraagde artikel uit de apotheek van het ziekenhuis of Wilhelmina Apotheek. Is het gevraagde artikel niet in de ziekenhuisapotheek of Wilhelmina Apotheek aanwezig, dan kan na overleg met de dienstdoende apotheker opnieuw een alternatief geneesmiddel worden overwogen. Indien dit niet mogelijk is, kan worden besloten tot spoedlevering via de farmaceutische groothandel of een ander ziekenhuis.

Ten aanzien van de aflevering van geneesmiddelen buiten openingstijden heeft het de voorkeur dat de afdeling de geneesmiddelen komt halen (in het weekend na 18.00 uur) bij de Wilhelmina Apotheek. Als dit niet mogelijk is wordt conform gemaakte afspraken Quicktrans ingeschakeld.

Bereikbaarheid ziekenhuisapothekers buiten openingstijden

Ziekenhuisapotheker

Eén van de ziekenhuisapothekers heeft gedurende een week dienst. De dienst start op donderdag om 08.00 uur en eindigt de donderdagochtend van de er opvolgende week om 08.00 uur. De ziekenhuisapotheker is bereikbaar via de portier WZA (0592-325555). De ziekenhuisapotheker is beschikbaar voor vragen van de apothekersassistenten en analisten, evenals voor de verpleegkundigen en specialisten van het WZA, de instellingen en de centrale huisartsenpost (in het Wilhelmina Ziekenhuis).

Telefoonnummers

 InternExtern
Ziekenhuisapotheek
(voor patiënten van externe instellingen / levering van medicatie voor patiënten in het WZA
54560592-325456
Logistieke dienst ziekenhuisapotheek
(voor werkvoorraden/infusen)
54570592-325757
Wilhelmina Apotheek
(voor poliklische patiënten / dienst buiten openingstijden ziekenhuisapotheek)
54240592-325424
Transfer
(voor nieuwe opnames patiënten in het WZA / nieuwe medicatie patiënten in het WZA)
6424
Portier990592-325555

Faxnummers

 InternExtern
Ziekenhuisapotheek56440592-325644
Ziekenhuisapotheek t.b.v. bereidingen51200592-325120
Wilhelmina Apotheek / transfer53620592-325362