Inzagefunctie in Klinicom v5

009026 v.5

Doel

Het doel van deze werkinstructie is het ondersteunen van de gebruikers van Klinicom die inzagebevoegdheid hebben in het systeem. Het gaat hierbij om het raadplegen van medicatieopdrachten (lopende, toekomstige, gestopte, onderbroken MO’s) van de huidige opname als ook (indien aanwezig) van een vorige opname(s).

Benodigdheden

Klinicom versie 2017-3

Werkwijze

Algemene informatie

Afkortingen

EVS = Elektronisch Voorschrijf Systeem
MO = Medicatie Opdracht
VMO = Voorlopige Medicatie Opdracht

Aanwijzing

Bij sommige functieknoppen verschijnt er een informatietekst wanneer de muiscursor (het pijltje) er overheen bewogen wordt.

Betekenis kleuren startdatum MO’s

Groen = lopende MO
Geel = toekomstige MO
Wit = gestopte MO
Blauw = MO van andere opname
Grijs = Onderbroken MO

Inzage medicatiedossier

  • Start het programma Klinicom op via het icoon op het bureaublad van de computer.
  • Log in Klinicom in via onderstaand scherm:
  • Voor de eerste keer inloggen heeft u inloggegevens ontvangen van de ziekenhuisapotheek (inlognaam en wachtwoord). Hiermee kunt u Klinicom opstarten. Vervolgens moet u het wachtwoord wijzigen waarbij wordt voldaan aan de criteria…
  • Open het medicatiedossier door via het menu “Voorschrijven” het “Medicatiedossier” te selecteren (zie onderstaand scherm).

Het volgende scherm verschijnt:

  • Indien u bevoegdheid heeft voor één afdeling, dan staat deze afdeling automatisch voorgevuld. Heeft u bevoegdheid voor meerdere afdelingen dan dient de juiste afdeling geselecteerd te worden door de afdelingscode in te typen in het tekstvak centraal boven in het scherm of door de afdeling uit de lijst met afdelingen te selecteren door op te klikken.
  • Selecteer de juiste patiënt door bij patiëntgegevens bij voorkeur de geboortedatum in te typen in de witte vakjes boven de kolommen en vervolgens op enter te drukken of op de knop. Vervolgens wordt een lijst weergegeven van patiënten die aan de door u ingevoerde criteria voldoen. Zie onderstaand voorbeeld.
  • Selecteer de juiste patiënt en dubbelklik op deze regel of klik op [OK].
  • Het medicatiedossier van de geselecteerde patiënt verschijnt:

Opties voor de weergave van gegevens

Optie “Toon medicatie voor”

Met behulp van dit menu kan gekozen worden om alleen de medicatie van de huidige opname te tonen of alleen de medicatie van vorige opnames. Door ‘alle opnames’ te kiezen worden beide in één scherm getoond.

Opties voor opbouw medicatieoverzicht

Hier kan aangegeven worden welke gegevens zichtbaar zijn in het medicatieoverzicht. Er kan o.a. voor gekozen worden om uitsluitend lopende medicatie van de huidige opname te tonen of uitsluitend gestopte medicatie. Door bovenin het keuzemenu op het lege balkje te klikken wordt alle medicatie van de huidige en vorige opnames (lopend, gestopt en toekomstig) in één scherm getoond. Het medicatieoverzicht kan in verschillende volgorde geordend worden (o.a. op geneesmiddelnaam, startdatum, toedienweg en voorschrijver) door boven in de balk van de gewenste kolom te klikken. Door dubbel te klikken wordt de volgorde omgedraaid.

Verantwoording

Tijdens kantooruren: 5453, extern: 0592-325453 (maandag t/m vrijdag van 08:30u tot 17:30u).
5454, extern: 0592-325454 (maandag t/m vrijdag van 08:00u tot 16:30u)
Buiten kantooruren: dienstdoende ziekenhuisapotheker via portier 0592-325555.
Mail vragen naar: Yvonne.Dijstelbloem@wza.nl