Antibioticumdrank aanmaken in een instelling v1

015225 v.1

Doel

Antibioticum drank uit de werkvoorraad voor toediening gereed maken zonder dat dit een gezondheidsrisico oplevert voor de medewerker.

Benodigdheden

Antibioticum drank uit de (werk)voorraad
Handschoenen
P2 mondmakser
Water

Werkwijze

De meeste antibioticum dranken zijn een suspensie (mengsel van een poedervormige vaste stof en een vloeistof). Antibioticum dranken bevatten een poeder voor suspensie en moeten voor toediening gereed gemaakt worden door aan een poeder water toe te voegen. De houdbaarheid van de aangemaakte suspensie is meestal erg kort. Tijdens het toevoegen van water kan het poeder verstuiven waardoor het poeder door inhalatie binnen gekregen kan worden. Dit vormt een risico voor het ontwikkelen van sensibiliseren van antibiotica (overgevoelig) en is dan een risico voor degene die dit klaar maakt.geeft. Het aanmaken van de suspensie moet daarom in de apotheek worden gedaan met vastgestelde beschermingsmaatregelen. Dit kan echter niet altijd, bijvoorbeeld indien een antibioticum drank uit de werkvoorraad wordt gehaald of bij chronisch gebruik.
In dit geval moet in de instelling deze instructie worden gevolgd.

Antibioticum drank aanmaken

1. Trek handschoenen aan
2. Zet het P2 mondmasker op
3. Volg de instructie voor het aanmaken op de verpakking
4. Noteer de nieuwe houdbaarheid op de verpakking
5. Schud goed voor inname van elke dosis
6. Bewaar de suspensie volgens de instructie op de verpakking (meestal in de koelkast)
7. Zet het P2 mondmasker af en trek de handschoenen uit
8. Gooi de gebruikte materialen weg bij het reguliere afval