Broomperidol-decanoaat v4

009962 v.4
Algemeen

Werk volgens de werkinstructie “Klaarmaken en toedienen parenteralia”
Zie voor de toelichting op de verschillende onderwerpen de “Handleiding handboek parenteralia”

Onverenigbaar met

Geneesmiddelen die onverenigbaar zijn via Y-stie, zijn automatisch ook NIET te combineren in een infuus. Andersom geldt dit niet.
Indien een middel NIET genoemd wordt: ga er vanuit dat het NIET verenigbaar is, vraag bij onduidelijkheden de ziekenhuisapotheek.

Merknaam

Impromen®

Afleveringsvorm

Ampul met 50 mg = 1 ml (50 mg/ml) broomperidol (als decanoaat) ‘Depot’

F.T.G.

Antipsychotica

Toedieningsroute

Intramusculair: onverdund, diep spuiten

Toedieningscategorie

Categorie A: Injectie: intramusculair.

Bekwaamheidsniveau

I.M.: Niveau 2: Toediening door elke gediplomeerde verpleegkundige die is ingewerkt in het klaarmaken en toedienen van parenteralia.

Houdbaarheid

Onverdund: zie verpakking.

Acute reacties

Overgevoeligheidsreacties zoals exantheem en pruritus.

Bijwerkingen

Extrapiramidale bijwerkingen, verergering van depressies, dysforie, slaperigheid, agitatie, sufheid, slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, droge mond, misselijkheid, braken, gebrek aan eetlust, obstipatie, initiatiefverlies, wazig zien, verwardheid, gynaecomastie, hyperprolactinemie (galactorroe en amenorroe), impotentie.
Zelden: convulsies, cardiale aritmieën, orthostatische hypotensie (met name ten gevolge van hoge doseringen), gewichtstoename.

Gebruikelijke dosering volwassenen

Uitsluitend ter controle!
I.M.: dosering depot = 10-20 x de orale onderhoudsdosering, elke 4 weken.

Verenigbaar met

Geneesmiddelen die in een infuus gecombineerd mogen worden, zijn automatisch ook via Y-site verenigbaar. Andersom geldt dit niet.
Indien een middel NIET genoemd wordt: ga er vanuit dat het NIET verenigbaar is, vraag bij onduidelijkheden de ziekenhuisapotheek.

Bijzonderheden

Het depotpreparaat bevat sesamolie als oplosmiddel en benzylalcohol als conserveringsmiddel.

Datum

12-2020
Ziekenhuisapotheek