Ceftriaxon v4

010000 v.4
Algemeen

Werk volgens de werkinstructie “Klaarmaken en toedienen parenteralia” ID 9831
Zie voor de toelichting op de verschillende onderwerpen de “Handleiding handboek parenteralia” ID 9961

Onverenigbaar met

Y-site

 • fluconazol, labetalol, pentamidine, promethazine, vancomycine, calcium-zouten

Infuus

 • aminoglycosiden, lidocaine, theofylline

Geneesmiddelen die onverenigbaar zijn via Y-site, zijn automatisch ook NIET te combineren in een infuus. Andersom geldt dit niet.
Indien een middel NIET genoemd wordt: ga er vanuit dat het NIET verenigbaar is, vraag bij onduidelijkheden de ziekenhuisapotheek.

Merknaam

Rocephin®

Afleveringsvorm

Flacon met 500 mg, 1000 mg en 2000 mg ceftriaxon (als dinatriumzout) poeder voor infusievloeistof

F.T.G.

Cefalosporinen

Oplosmiddel
 • I.M.: LidocaineHCl 1%
 • I.V. bolus: Water voor injecties
 • Infusie: NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose
Bereiden

Volwassenen
LET OP: Het oplosmiddel voor een intramusculaire toediening is lidocaine 1% en mag NOOIT intraveneus worden toegediend.

ToedieningsrouteGrootte falconToe te voegen oplosmiddelVerkregen volumeEindconcentratie
mgmlmlmg/ml
I.M.50022.1ca. 220
I.M.10003.53.8ca. 260
I.V.50055.4ca. 95
I.V.10001010.6ca. 95
Infusie10001010.6ca. 95
Infusie20002021ca. 95

  Kinderen
  Voor kinderdoseringen wordt een aangepaste hoeveelheid oplosmiddel gebruikt om een eindconcentratie te krijgen waarmee goed valt te rekenen. Dit is nodig omdat vaak een gedeelte van de flacon/ampul inhoud wordt gebruikt.
  De i.v. toediening heeft de voorkeur boven een i.m. toediening.
  LET OP: Het oplosmiddel voor een intramusculaire toediening is lidocaine 1% en mag NOOIT intraveneus worden toegediend.

  ToedieningsrouteGrootte falconToe te voegen oplosmiddelVerkregen volumeEindconcentratie
  mgmlmlmg/ml
  I.M.5001.72250
  I.M.10003.74250
  I.V.5004.85100
  I.V.10009.410100
  I.V.200019.220100
  Toedieningsroute

  Volwassenen

  • Intramusculair: diep intramusculair toedienen
  • Intraveneus als bolusinjectie: in 2–4 minuten toedienen (als infuus heeft de voorkeur)
  • Intraveneus als kortlopend infuus: toegevoegd aan 50–100 ml NaCl 0,9% of glucose 5%, in tenminste 30 minuten
  • Intraveneus als continu infuus: toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5%

  Kinderen

  • Intraveneus als kortlopend infuus: verdund met NaCl 0,9% of glucose 5% tot een concentratie van 10 mg/ml, in 30 minuten (maximale concentratie bij vochtbeperking 40 mg/ml)
  Toedieningscategorie

  Categorie A: injectie intraveneus, intramusculair
  Categorie B/C infusie met of zonder volume gestuurde infuus pomp.

  Bekwaamheidsniveau

  I.M./I.V. bolus/Infusie: niveau 2: toediening door elke gediplomeerde verpleegkundige die is ingewerkt in het klaarmaken en toedienen van parenteralia.

  Houdbaarheid

  Houdbaarheid na klaarmaken tot toediening: 8 uur bij kamertemperatuur
  Houdbaarheid na aanhangen: 24 uur bij kamertemperatuur

  Infuusvloeistoffen

  NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose

  Acute reacties

  Ten gevolge van i.m. toediening: pijnlijkheid op injectieplaats. Exantheem, jeuk, eosinofilie. Zelden: angio-oedeem, anafylactische shock.

  Bijwerkingen

  Tromboflebitis, koorts, misselijkheid, braken, diarree, candida vaginalis, bloedbeeldafwijkingen, hoofdpijn, tijdelijke verhoging leverenzymen
  Zelden: convulsies, pseudomembraneuze colitis.

  Gebruikelijke dosering volwassenen

  Uitsluitend ter controle!
  I.M., I.V.: 250-2000 mg eenmaal daags (iedere 24 uur), max. 4000 mg eenmaal daags.

  Gebruikelijke dosering kinderen

  Uitsluitend ter controle!
  I.M./ I.V.:

  • 0 weken tot 4 weken: 25 – 50 mg/kg/dosis éénmalig. Maximale dosering per gift: 125mg/dosis
  • 1 week tot 4 weken en geboortegewicht ≥ 2000 gr: 50 – 75 mg/kg/dag in 1 dosis
  • 1 maand tot 18 jaar: 100 mg/kg/dag in 1 dosis , max: 4g/dag Doseringen hoger dan 2 gram dienen intraveneus toegediend te worden.
  Verenigbaar met

  Y-site

  • aciclovir, foscarnet, morfine, natriumbicarbonaat, theofylline, zidovudine

  Infuus

  • mannitol, metronidazol

  Geneesmiddelen die in een infuus gecombineerd mogen worden, zijn automatisch ook via Y-site verenigbaar. Andersom geldt dit niet.
  Indien een middel NIET genoemd wordt: ga er vanuit dat het NIET verenigbaar is, vraag bij onduidelijkheden de ziekenhuisapotheek.

  Bijzonderheden
  • Ceftriaxon wordt ter vermindering van de pijn bij i.m. toediening opgelost in lidocaine 1%. Deze oplossing NOOIT intraveneus toedienen.
  • Ceftriaxon mag niet gemengd worden of gelijktijdig toegediend worden met intraveneuze, calciumhoudende oplossingen.
  • Ceftriaxon en calciumhoudende oplossingen mogen wel NA elkaar worden toegediend, als de infuuslijnen zijn aangebracht op verschillende plaatsen, als de infuuslijnen worden vervangen of zorgvuldig met fysiologische zoutoplossing worden gespoeld om precipitatie te voorkomen.
  • Er bestaat kruisovergevoeligheid en -resistentie met andere cefalosporinen en penicillinen.
  • Aangeraden wordt niet meer dan 1 gram per injectieplaats te injecteren.
  • Bevat 3,6 mmol (83 mg) natrium per 1000 mg.
  • Oplossingen van ceftriaxon zijn lichtgeel gekleurd. Dit beïnvloedt de werkzaamheid niet.
  • Hoge intraveneuze doses (>1 g of = 50 mg/kg) van ceftriaxon dienen langzaam (gedurende 30 minuten of langer) te worden toegediend zodat hoge concentraties in de gal vermeden worden.
  • In geval van verminderde nierfunctie gelden aangepaste doseringen.
  Datum

  12-2018
  Ziekenhuisapotheek WZA