Morfine v5

009866 v.5
Algemeen

Werk volgens de werkinstructie “Klaarmaken en toedienen parenteralia” ID 009831
Zie voor de toelichting op de verschillende onderwerpen de “Handleiding handboek parenteralia” ID 009961

Onverenigbaar met

Y-site

 • aciclovir, esomeprazol, furosemide, propofol

Infuus

 • fenobarbital, fenytoine, heparine, natriumbicarbonaat, pethidine, theofylline, thiopental

Geneesmiddelen die onverenigbaar zijn via Y-site, zijn automatisch ook NIET te combineren in een infuus. Andersom geldt dit niet.
Indien een middel NIET genoemd wordt: ga er vanuit dat het NIET verenigbaar is, vraag bij onduidelijkheden de ziekenhuisapotheek.

Merknaam

Morfine

Afleveringsvorm
 • Ampul met 1 mg = 1 ml, 10 mg = 1 ml, 100 mg = 10 ml (10 mg/ml), 20 mg = 1 ml en 100 mg = 5ml (20mg/ml) morfine-hydrochloride
F.T.G.

Opioïden

Bereiden

PCA-medicatiecassette: zie PCA, noodprocedure maken van een medicatiecassette PCS II

Toedieningsroute
 • Subcutaan: onverdund
 • Intramusculair: onverdund 1–10 mg/ml
 • Intraveneus als bolusinjectie: onverdund 2,5–15 mg, in 4–5 minuten
 • Intraveneus als continu infuus: toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5% tot een concentratie van 0,1–1 mg/ml
 • Intraveneus met behulp van spuitenpomp: zie het protocol Morfine spuitenpomp
 • Epiduraal: toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5%
 • Intrathecaal: toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5% tot een concentratie van 1 mg/ml
 • Intraveneus in de vorm van een PCA-medicatiecassette
Toedieningscategorie

Categorie A, B en D

Bekwaamheidsniveau
 • S.C./ I.M./ Infusie (infusie: palliatief): Niveau 2: Toediening door elke gediplomeerde verpleegkundige die is ingewerkt in het klaarmaken en toedienen van parenteralia
 • I.V.: Niveau 3: Toediening door een gediplomeerd verpleegkundige van de afdeling IC, CCU, anesthesie, die is ingewerkt in het klaarmaken en toedienen van parenteralia
 • Epiduraal/ Intrathecaal: Niveau 4: Toediening door een arts
Houdbaarheid

Houdbaarheid na klaarmaken tot toediening: 8 uur bij kamertemperatuur
Houdbaarheid na aanhangen: 24 uur bij kamertemperatuur

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, 10%, NaCl/glucose, Ringerlactaat

Acute reacties

Urticaria, pruritus, bronchoconstrictie, anafylaxie.

Bijwerkingen

Ademhalingsdepressie, misselijkheid, braken, droge mond, stemmingsveranderingen, miosis, hypothermie, spasmen van de gladde spieren met obstipatie, galkoliek en urineretentie, zweten, duizeligheid, bradycardie. Ten gevolge van langdurige subcutane toediening: weefselirritatie en pijn. Ten gevolge van intraveneuze toediening: tromboflebitis.

Ten gevolge van herhaald aanprikken bij intrathecale toediening: sepsis.

Gebruikelijke dosering volwassenen

Uitsluitend ter controle!

 • S.C., I.M.: 5-20 mg per keer.
 • I.V. als bolusinjectie: 2,5-15 mg per keer.
 • I.V. als continu infuus: aanvankelijk 0,8-10 mg/uur, onderhoud individueel.
 • Epiduraal: begindosering 5 mg, daarna zo nodig 1-2 mg per keer, totaal max. 10 mg per dag.
 • Epiduraal als infusie: aanvankelijk 2-4 mg per dag, zo nodig verhogen met 1-2 mg per dag.
 • Intrathecaal: 0,2-1 mg.
 • I.V. met behulp van spuitenpomp: zie protocol Morfine spuitenpomp
Verenigbaar met

Y-site

 • amiodaron, benzylpenicilline, ceftazidim, cicloporine, clindamycine, dexmedetomidine dobutamine, dopamine, flucloxacilline, furosemide, haloperidol, heparine, hydrocortison, isoprenaline, kaliumchloride, ketamine, labetalol, lorazepam, magnesiumsulfaat, methadon, midazolam, natriumbicarbonaat, nicardipine, nitroglycerine, nitroprusside, noradrenaline, octreotide, piperacilline – tazobactam, rocuronium, vancomycine

Infuus

 • bupivacaine, clonidine, dexamethason, ketoprofen, levobupivacaine

Geneesmiddelen die in een infuus gecombineerd mogen worden, zijn automatisch ook via Y-site verenigbaar. Andersom geldt dit niet. Indien een middel NIET genoemd wordt: ga er vanuit dat het NIET verenigbaar is, vraag bij onduidelijkheden de ziekenhuisapotheek.

Bijzonderheden

Morfine valt onder de bepalingen van de Opiumwet.

Datum

Oktober 2019
Ziekenhuisapotheek WZA