Remdesivir v1

014892 v.1
Algemeen

Werk volgens de werkinstructie Klaarmaken en toedienen parenteralia
Zie voor toelichting op de verschillende onderwerpen de Handleiding handboek parenteralia

Onverenigbaar met

Geneesmiddelen die onverenigbaar zijn via Y-site zijn automatisch ook NIET te combineren in een infuus.
Andersom geldt dit niet.
Indien een middel NIET genoemd wordt: ga er vanuit dat het NIET verenigbaar is.
Vraag bij onduidelijkheden de ziekenhuisapotheek.

Vanwege gebrek aan gegevens moet er vanuit gegaan worden dat remdesivir niet verenigbaar is met andere geneesmiddelen of infuusvloeistoffen, anders dan NaCl 0,9%

Trefwoorden

Remdesivir

Merknaam

Remdesivir

Afleveringsvorm

Flacon met 100 mg remdesivir poeder voor oplossing voor infusie

F.T.G.

Antivirale middelen

Oplosmiddel

Water voor injecties

Bereiden

Los elke flacon met 100 mg remdesivir op in 19 ml water voor injecties. De concentratie van de basisoplossing is 5 mg/ml.

Toedieningsroute

Volwassenen en kinderen

  • Intramusculair: onverdund (5 mg/ml)
  • Intraveneus als bolusinjectie: onverdund (1 mg/ml), de toedieningssnelheid is maximaal 2 mg/minuut
  • Intraveneus met behulp van spuitenpomp zie: protocol Midazolam spuitenpomp 1 mg/ml
  • Subcutaan in het kader van het protocol voor palliatieve sedatie: onverdund (5 mg/ml), zie ook: protocol Midazolam spuitenpomp S.C. 5mg/ml bij palliatieve sedatie

Kinderen

  • Intraveneus als kortlopend infuus: toegevoegd aan 100-250 ml NaCl 0,9%, in 30-60 minuten
Toedieningscategorie

Categorie B: Infusie, mag zonder pomp worden toegediend

Bekwaamheidsniveau

Niveau 2: Toediening door elke gediplomeerde verpleegkundige die is ingewerkt in het klaarmaken en toedienen van parenteralia en werkt op een afdeling waar COVID-19 patiënten behandeld worden.

Houdbaarheid

Houdbaarheid na oplossen/verdunnen: 4 uur bij kamertemperatuur

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%

Bijwerkingen

Voorbijgaande gastro-intestinale symptomen (waaronder misselijkheid, braken, gastroparese of rectale bloeding) en voorbijgaande stijging van ALAT en ASAT zijn gemeld.

Gebruikelijke dosering volwassenen

Volwassenen: oplaaddosis 200 mg (dag 1), daarna 1dd 100 mg gedurende 9 dagen

Gebruikelijke dosering kinderen

Kinderen (<40 kg): oplaaddosis van 5 mg/kg i.v. op dag 1, gevolgd door 2.5 mg/kg eenmaal per dag gedurende 9 dagen. Kinderen ≥ 40 kg: doseren zoals volwassenen.

Verenigbaar met

Geneesmiddelen die in een infuus gecombineerd mogen worden zijn automatisch ook via Y-site verenigbaar.
Andersom geldt dit niet.
Indien een middel NIET genoemd wordt: ga er vanuit dat het NIET verenigbaar is.
Vraag bij onduidelijkheden de ziekenhuisapotheek.
Vooralsnog uitsluitend verenigbaar met water voor injecties (oplosmiddel) en NaCl 0,9% infuusvloeistof.

Bijzonderheden
  • Remdesivir is een nog niet geregistreerd geneesmiddel voor de behandeling van COVID-19. Informed consent is dus nodig.
  • Aangezien er nog weinig bekend is over bijwerkingen van remdesivir moeten patienten die dit middel krijgen goed gemonitord worden op eventuele problemen.
Datum

Maart 2020
Ziekenhuisapotheek WZA