Behandelplan Clozapine opbouwschema hoog laag

013071 v.1

Algemeen

In het kader van de medicamenteuze behandeling van therapieresistente psychoses bij schizofrenie en aanverwante psychotische stoornissen aanwijzingen en voorwaarden geven van een opdracht tot protocollaire farmacotherapie en het verwerken van deze opdracht in Klinicom (EVS) / Zamicom (apotheek informatie systeem). Deze werkinstructie beschrijft twee clozapine opbouwschema’s, hoog en laag.

  • Het clozapine opbouwschema laag wordt in het algemeen gehanteerd bij patiënten die niet roken, en in het bijzonder bij patiënten die veel hinder ondervinden van bijwerkingen (zoals orthostatische hypotensie).
  • Het clozapine opbouwschema hoog wordt gehanteerd bij patiënten die veel roken, en bij patiënten bij wie een snelle opbouw een grote klinische noodzaak heeft.

In het elektronisch voorschrijfsysteem (Klinicom) en in het apotheeksysteem (Zamicom) is het mogelijk om geneesmiddelen binnen een behandelplan op basis van een protocolnaam in te voeren. Het eenduidig verwerken van een behandelplan op basis van een protocolnaam voorkomt fouten en is efficiënter. In deze werkinstructie wordt de protocollaire medicatie rondom therapieresistente psychoses beschreven.

Medicamenteuze behandeling

Voorschrijven van protocollaire medicatie
In Zamicom/Klinicom wordt in het dossier van de betreffende patiënt de optie [Behandelplan] geselecteerd. Vervolgens wordt uit de lijst met getoonde behandelplannen één van de volgende behandelplannen gekozen (EAV of ATC is afhankelijk van de instelling): “Clozapine opbouwschema laag ATC”, “Clozapine opbouwschema laag EAV”, “Clozapine opbouwschema hoog ATC” of “Clozapine opbouwschema hoog EAV”. Als startdatum wordt opgegeven de dag waarop de medicatie moet starten. Indien afgeweken wordt van het protocol, worden voor alle geneesmiddelen afzonderlijke medicatieopdrachten ingevoerd in Klinicom.

Behandelplan

Clozapine opbouwschema laag:

Onderstaande tabel geeft het behandelplan weer zoals dat is opgenomen in Zamicom / Klinicom.

Startdag = dag 0

Bij een aantal stappen staat in de kolom ‘Stop’ geen aantal dagen ingevoerd, omdat na 12 dagen geadviseerd wordt een bloedspiegel te bepalen en de dosering al dan niet aan te passen op geleide van klachten en bloedspiegel.

GeneesmiddelStart
Stop (gebruiksduur in dagen)
Clozapine 25 mg tabl voor de nacht 1 tablet02
Clozapine 25 mg tabl voor de nacht 2 tabletten25
Clozapine 25 mg tabl 1 x daags 1 tablet om 17:00 uur4
Clozapine 25 mg tabl 1 x daags 1 tablet om 12:00 uur5
Clozapine 25 mg tabl 1 x daags 1 tablet om 08:00 uur63
Clozapine 25 mg tabl voor de nacht 3 tabletten71
Clozapine 100 mg tabl voor de nacht 1 tablet8
Clozapine 25 mg tabl 1 x daags 2 tabletten om 08:00 uur9
Clozapine opbouwschema hoog:

Onderstaande tabel geeft het behandelplan weer zoals dat is opgenomen in Zamicom / Klinicom.

Startdag = dag 0

Bij een aantal stappen staat in de kolom ‘Stop’ geen aantal dagen ingevoerd, omdat na 12 dagen geadviseerd wordt een bloedspiegel te bepalen en de dosering al dan niet aan te passen op geleide van klachten en bloedspiegel.

GeneesmiddelStartStop (gebruiksduur in dagen)
Clozapine 25 mg tabl voor de nacht 2 tabletten01
Clozapine 25 mg tabl voor de nacht 3 tabletten15
Clozapine 25 mg tabl 1 x daags 1 tablet om 17:00 uur21
Clozapine 25 mg tabl 1 x daags 2 tabletten om 17:00 uur36
Clozapine 25 mg tabl 1 x daags 1 tablet om 12:00 uur41
Clozapine 25 mg tabl 1 x daags 2 tabletten om 12:00 uur54
Clozapine 100 mg tabl voor de nacht 1 tablet6
Clozapine 25 mg tabl 1 x daags 1 tablet om 08:00 uur71
Clozapine 25 mg tabl 1 x daags 2 tabletten om 08:00 uur81
Clozapine 25 mg tabl 4 x daags 2 tabletten9

Referenties

Formularium Psychofarmaca GGZ Drenthe