Bijtwonden

007093 v.4

Algemeen

De wond moet worden schoongemaakt door irrigatie kraanwater. Niet vitaal weefsel dient te worden geëxideerd (gezicht meestal niet). Diepe steekvormige wonden: randen excideren en openlaten. Wees bedacht op mogelijke overdracht van tetanus, rabiës, hepatitis B, hepatitis C of HIV.

Aanwijzingen voor het maken van een keuze

Geef profylactisch amoxicilline/clavulaanzuur (bij penicilline-overgevoeligheid doxycycline of clindamycine) gedurende vijf dagen bij bijtwonden met een hoog infectierisico. Dat is het geval bij:

  • mensenbeet of kattenbeet;
  • hondenbijtwond ouder dan 8 uur;
  • bijtwonden aan hand, pols, been of voet;
  • alle diepe prikbeten die niet afdoende te reinigen zijn;
  • alle kneusbijtwonden waarbij beschadigd weefsel moeilijk te verwijderen is (bijvoorbeeld paardenbeet).

Verder is profylaxe van wondinfecties bij bijtwonden geïndiceerd bij patiënten:

  • zonder milt;
  • met een verhoogd risico op endocarditis (kunstklep of ernstige klepaandoening);
  • met een kunstgewricht;
  • met een verminderde weerstand, zoals bij diabetes mellitus of bij gebruik van orale corticosteroïden.

Medicamenteuze behandeling

1. Amoxicilline met clavulaanzuur (Augmentin®)
2. Doxycycline
2. Clindamycine

Referenties

1. Farmacotherapeutisch kompas 2014
2. HEMAH-Richtlijn Antimicrobiële therapie, 2008
3. NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties M68, 2007
(dezelfde richtlijnen benaderd, die zijn niet meer herzien)