Bijtwonden v5

007093 v.5

Algemeen

De wond moet worden schoongemaakt met lauwwarm water. Niet vitaal weefsel dient te worden weggesneden (gezicht meestal niet). Diepe steekvormige wonden: randen wegsnijden en openlaten. Wees bedacht op mogelijke overdracht van tetanus, rabiës, hepatitis B, hepatitis C of HIV.

Niet-medicamenteuze behandeling

Spoel de wond met lauwwarm kraanwater en spoel de debris; gebruik hierbij geen ontsmettingsmiddelen.
Dek de wond af met een zalfgaas bij het niet sluiten van de wond; gebruik hierbij geen jodium- of honinggaas.
Bij een risico op rabiës (beet door vleermuis of dier in het buitenland): spoel de wond 15 minuten met lauwwarm kraanwater en desinfecteer in dit geval wel met alcohol 70%.

Medicamenteuze behandeling

Aanwijzingen voor het maken van een keuze

Geef profylactisch amoxicilline/clavulaanzuur (bij penicilline-overgevoeligheid doxycycline) gedurende zeven dagen bij bijtwonden met een hoog infectierisico. Dat is het geval bij:

  • mensenbeet of kattenbeet;
  • hondenbijtwond ouder dan 8 uur;
  • bijtwonden aan hand, pols, been, voet, genitaliën of gelaat;
  • alle diepe prikbeten die niet afdoende te reinigen zijn;
  • alle kneusbijtwonden waarbij beschadigd weefsel moeilijk te verwijderen is (bijvoorbeeld paardenbeet).

Verder is profylaxe van wondinfecties bij bijtwonden geïndiceerd bij een verminderde afweer, zoals bij patiënten:

  • zonder milt;
  • met een verhoogd risico op endocarditis (kunstklep of ernstige klepaandoening);
  • met een kunstgewricht< 2 jaar oud of ouder kunstgewricht met geinfecteerde prothese in verleden, reumatische gewrichtsaandoening of hemofilie ;
  • met een verminderde weerstand, zoals (hematologische) maligniteit, transplantatie in verleden, multiple sclerose en immunosuppressiva)

1. Amoxicilline/clavulaanzuur 3x daags 500/125 mg 7 dagen
2. Doxycycline 1x daags 100 mg (eerste dag 200 mg) gedurende 7 dagen

Geef tetanusprofylaxe bij een dierenbeet én als de patiënt niet of onvolledig is gevaccineerd tegen tetanus of als er sprake is van een verminderde afweer (Zie stroomschema Tetanusvaccinaties bij wonden RIVM).

Referenties

1. Farmacotherapeutisch kompas Bacteriele huidinfecties, geraadpleegd juni 2020
2. Certe Antibioticaboek, Huid-, weke delen en wondinfecties, Bijtwonden, geraadpleegd juni 2020
3. NHG Behandelrichtlijn, Traumatische wonden en bijtwonden, april 2017