Folliculitis v5

004713 v.5

Algemeen

Folliculitis (ontsteking van de haarzakjes) wordt meestal veroorzaakt door stafylokokken. Behandeling is de overgroei van stafylokokken stopzetten. De aandoening gaat meestal binnen één tot twee weken vanzelf over.

Niet-medicamenteuze behandeling

  • Goede algemene hygiëne houden
  • Geen strakke kleding dragen of irriterende huidverzorgende middelen gebruiken daar deze de huid kan irriteren.
  • Vermijd lokale corticosteroïden, vetten en oliën op de huid.
  • Dek de huid niet af met pleisters.
  • Wacht het spontane beloop zo veel mogelijk af.

Medicamenteuze behandeling

1. Geen: wacht eerst het spontane beloop af. Overweeg alleen bij aanhoudende klachten (> 2 weken) medicamenteus te behandelen

2. Bij hardnekkige klachten: flucloxacilline 500 mg 4 dd 7 dagen.

Bij penicilline-overgevoeligheid

claritromycine 500 mg 2 dd 7 dagen
of
clindamycine 600 mg 3 dd, 7 dagen

Referenties

1. NHG-standaard Bacteriële huidinfecties M68, geactualiseerde versie 2017
2. Huidarts.com, Folliculitis, https://www.huidarts.com/huidaandoeningen/folliculitis/, geraadpleegd januari 2018