Herpes Simplex (koortslip)

004716 v.5

Algemeen

Herpes labialis (koortslip) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het Herpes simplex type I virus. Lokale toepassing van aciclovir is niet of nauwelijks effectief; dit geldt zowel voor een eerste infectie als voor een recidief. Aciclovir kan echter wel sensibiliserend werken en dient daarom wegens gebrek aan duidelijke effectiviteit niet lokaal te worden toegepast. Een koortslip komt vooral opzetten bij een verminderde weerstand of onder invloed van UV-straling. Het virus is alleen besmettelijk als een koortslip aanwezig is, vanaf de eerste tinteling, totdat de zweertjes verdwenen zijn. Het virus kan dan worden overgedragen door aanraking van de plek, bijvoorbeeld door zoenen of knuffelen. Behandeling van een koortslip bestaat uit behandeling met zinksulfaatgel. Als profylaxe kan het gebruik van valaciclovir worden overwogen.

Aanwijzingen voor het maken van een keuze

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor het gebruik van aciclovir bij een koortslip. Bij de behandeling gaat de voorkeur uit naar zinksulfaatgel. De gel werkt adstringerend en droogt de blaasjes uit waardoor ze sneller verdwijnen. Indien een secundaire bacteriële infectie ontstaat kan tetracyclinezalf FNA of fusidinezuurcrème worden overwogen.

Medicamenteuze behandeling

Zinksulfaatgel of vette crème, zinkoxide in zalf of smeersel
Bij veel recidieven (>6 per jaar) insturen, mogelijk Valaciclovir (Zelitrex®) ter profylaxe, 1x daags 500 mg

Referenties

1. Farmacotherapeutisch Kompas 2014
2. WINAp, Standaarden voor de zelfzorg, laatst geraadpleegd op 27 september 2017