Impetigo

007100 v.3

Algemeen

Impetigo is een door ettervormende bacteriën (voornamelijk stafylo- en streptokokken) veroorzaakte ontsteking van de huid. Er zijn twee vormen: Impetigo vulgaris (crustosa) en Impetigo bullosa. Impetigo komt meestal voor in het gelaat, op de rugzijde van de handen en op de armen.
Als de puisten blaasjes hebben gevormd, waarvan de inhoud spoedig etterig wordt en doorbreekt of indroogt, ontstaan korsten die na een aantal dagen afvallen.
Van impetiginisatie is sprake wanneer een tevoren bestaande dermatose (vaak eczeem) geïnfecteerd raakt.

Aanwijzingen voor het maken van een keuze

Voor de lokale behandeling van impetigo is in de eerste plaats goede hygiëne (o.a. korte nagels) en wassen met desinfecterende zeep (Hibiscrub®) noodzakelijk, ook voor verzorgers, om besmetting te voorkomen. Daarbij moet worden getracht de gele korst los te weken. Het smeren op de korst heeft geen zin.
Bij MSRA komt een lokale therapie met fusidinezuur in aanmerking.
Bij uitgebreide impetigo, impetiginisatie van waterpokken, uitgebreid geïmpetiginiseerd eczeem of bij kinderen met ernstig astma, gaat de voorkeur uit naar orale antibiotica.
Indien er vaak een recidief plaatsvindt, dient een neuskweek te worden uitgevoerd (eventueel de neus meebehandelen).

Niet-medicamenteuze behandeling

Hygiëne: o.a. korte nagels en wassen met desinfecterende zeep (Hibiscrub®). Dit is ook van belang voor verzorgers, om besmetting te voorkomen.

Medicamenteuze behandeling

Impetigo, lokaal beperkt:
1 Fusidinezuur crème (Fucidin®) 3x daags cutaan, gedurende maximaal 14 dagen

Impetigo, systemische behandeling (bij uitgebreide en/of persisterende infectie):
1 Flucloxacilline (Floxapen®) 4x daags 500 mg oraal, gedurende 7 dagen
2 Clindamycine (Dalacin®) 3x daags 600 mg oraal, gedurende 7 dagen
2 Azitromycine (Zithromax®) 1x daags 500 mg oraal, gedurende 3 dagen

Impetiginisatie, lokaal beperkt:
1 Eczeembehandeling intensiveren
1 Fusidinezuur crème 3x daags cutaan, gedurende maximaal 14 dagen

Impetiginisatie, uitgebreid:
1 Flucloxacilline (Floxapen®) 4x daags 500 mg oraal, gedurende 7 dagen
2 Clindamycine (Dalacin®) 3x daags 600 mg oraal, gedurende 7 dagen
2 Azitromycine (Zithromax®) 1x daags 500 mg oraal, gedurende 3 dagen

Referenties

1. Farmacotherapeutisch Kompas, geraadpleegd 2014
2. NHG-standaard M68, herziene versie 2007
3. HEMAH richtlijn antimicrobiële therapie , geraadpleegd september 2014
4. Antibiotica Boekje, SWAB, geraadpleegd september 2014