Lokale anesthesie v5

004709 v.5

Algemeen

Er zijn verschillende redenen om de huid te willen verdoven, bijvoorbeeld als verdoving bij een kleine ingreep, bij aambeien en andere oppervlakkige aandoeningen van de huid.
Algemeen heeft lidocaïne de voorkeur als anestheticum voor de huid. De werking treedt vrij snel (5 min.) in en het heeft een middellange werkingsduur (0,5 – 2 uur). Bij oppervlakteanesthesie verdient ook lidocaïne de voorkeur vanwege de geringe kans op sensibilisatie. Bij parenterale toepassing van lokale anesthetica kan gekozen worden voor een vorm met of zonder adrenaline. Adrenaline veroorzaakt plaatselijk vasoconstrictie dat resorptie van het anestheticum naar de bloedbaan vertraagt.

Medicamenteuze behandeling

Lokaal anesthetica; dermaal

1 Lidocaïne (1%) levomenthol (1%) gel
1 Lidocaïne (3%) vaseline crème

Tegen pijn bij geven van injectie of kleine oppervlakkige ingreep

1 Prilocaïne 2,5%/lidocaïne 2,5% crème
1 Lidocaïne spray 10% (Xylocaïne)

Lokaal anesthetica; parenteraal

1 Lidocaïne 20 mg/ml zonder adrenaline (Xylocaïne® zonder adrenaline)
1 Lidocaïne 20 mg/ml met adrenaline 5mcg/ml (Xylocaïne® met adrenaline)

Combinatie met adrenaline moet worden vermeden bij anesthesie van organen met eindarteriën, zoals vingers, tenen, neus, oren en penis.

Referenties

1. Huidziekten.nl Lidocaïne, geraadpleegd november 2020
2. Farmacotherapeutisch Kompas, lidocaïne/adrenaline, geraadpleegd december 2020