Pijn/gevoelige huid

004709 v.4

Algemeen

Algemeen heeft lidocaïne de voorkeur als anestheticum voor de huid. De werking treedt vrij snel (5 min.) in en het heeft een middellange werkingsduur (0,5 – 2 uur). Bij oppervlakteanesthesie verdient ook lidocaïne de voorkeur vanwege de geringe kans op sensibilisatie. Bij parenterale toepassing van lokale anesthetica kan gekozen worden voor een vorm met of zonder adrenaline. Adrenaline veroorzaakt plaatselijk vasoconstrictie dat resorptie van het anestheticum naar de bloedbaan vertraagt.

Medicamenteuze behandeling

Lokaal anesthetica; dermaal

1 Lidocaïne (1%) levomenthol (1%) gel
1 Lidocaïne (3%) vaseline crème

Tegen pijn bij geven van injectie of kleine oppervlakkige ingreep

1 Prilocaïne 2,5%/lidocaïne 2,5% crème (EMLA®)

Lokaal anesthetica; parenteraal

1 Lidocaïne zonder adrenaline (Xylocaïne® zonder adrenaline)
1 Lidocaïne met adrenaline (Xylocaïne® met adrenaline, Lignospan spuitampul®)

Referenties

1. Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers (WINAP). Dermatica op recept. Den Haag, 2011, laatst geraadpleegd op 28-09-2017
2. KNMP Kennisbank, laatst geraadpleegd op 28-09-2017