Hik

004615 v.4

Algemeen

Hik kent een lage prevalentie (1 à 2%) in het algemeen, maar komt vaker voor bij kankerpatiënten in de palliatieve fase (ca 7%). Eenmaal aanwezig heeft hik een zeer negatieve invloed op het welzijn van een patiënt. Hik wordt o.a. veroorzaakt door maagdilatatie/gestoorde maagontlediging bij morfinegebruik, verder bij centraal en perifeer neurologische aandoeningen, algemene ziekten (pneumonie, nierinsufficiëntie) en bepaalde geneesmiddelen (barbituraten, benzodiazepines en corticosteroïden). Vaak blijft de oorzaak onduidelijk.

Niet-medicamenteuze behandeling

Indien een oorzakelijke therapie niet mogelijk of wenselijk is:

 • Tijdelijk neussonde (opheffen maagdilatatie)
 • Voor kortdurende hik circuleren vele adviezen en tips, waarvan de werkzaamheid betwijfeld moet worden: o.a.een hap kristalsuiker nemen, valsalvamanoevre, applicatie kou in de nek, farynxprikkeling.

Medicamenteuze behandeling

Bij chronische/langdurige hik, grotendeels gebaseerd op casuïstiek en ervaring, afhankelijk van de individuele situatie:

 • Baclofen, start met 3×5 mg: best onderzochte middel. Eventueel verhogen tot 3 maal daags 25 mg.

Gelet op publicaties, gebruiksgemak en bijwerkingen wordt bij het ontbreken van effect van baclofen, voorkeur uitgesproken voor de behandeling met:

 • pregabaline 2x daags 75-300 mg p.o. (evt. in combinatie met baclofen)
 • gabapentine 3dd 400 mg p.o.(evt in combinatie met baclofen)
 • metoclopramide 3x daags 10-20 mg p.o. of 20-40 mg supp. (ook bij oorzaken buiten oesofagus of maag)
 • nifedipine ‘Retard’ 2x daags 20-30 mg p.o.

Voorts worden genoemd:

 • haloperidol 1-3x daags 1-2 mg p.o./s.c.
 • midazolam 5-10 mg s.c.
 • amitriptyline 3x daags 10-25 mg p.o.
 • valproïnezuur 2x daags 500 mg p.o.
 • carbamezepine 4x daags 200 mg p.o
 • sertraline 1x daags 50-100 mg p.o.

Referenties

www.pallialine.nl