Rhinosinusitis

004616 v.4

Algemeen

Rhinosinusitis geneest meestal spontaan binnen NHG 2 à 3 weken. De behandeling dient erop gericht te zijn de symptomen te verlichten. Pijnstilling en decongestie zijn daarbij de eerste stappen. Het mucociliair transport kan worden bevorderd door te stomen (onder toezicht) of neusdruppelen met fysiologisch zout. Therapie met antibiotica overwegen bij ernstige klachten die langer dan 10 dagen duren. De effectiviteit van antibiotica is beperkt.

Niet-medicamenteuze behandeling

Stomen of neusdruppels/spray met (fysiologisch) zout

Medicamenteuze behandeling

Pijnstilling en lokale decongestiva.

Paracetamol en xylometazoline neusdruppels of -spray (0,1% volwassenen en kinderen >6 jaar, 0,05% kinderen >2 jaar en 0,025% kinderen < 2 jaar), gedurende maximaal 1 week.

Antimicrobiële therapie.

Bij patiënten met een normaal beloop van de klachten is antimicrobiële therapie niet geïndiceerd. Overweeg antimicrobiële therapie bij patiënten met een (verhoogd risico op een) afwijkend beloop van de klachten: ernstig ziek zijn, alarmsymptomen (bijv symptomen die wijzen op uitbreiding buiten de sinussen) opnieuw koorts na een aantal koortsvrije dagen, klachten die in een periode van 2 à 3 weken niet zijn afgenomen, >3 klachtenepisoden per jaar, gestoorde afweer.

Gelijkwaardige middelen van eerste keus zijn:

  • amoxicilline (3x daags 500 mg; kinderen tot 10 jaar 30 mg/kg lichaamsgewicht per dag in 3 doses) gedurende 1 week
  • doxycycline (1x daags 100 mg, 1e dag 200 mg; niet bij kinderen < 9 jaar, zwangeren, borstvoeding) gedurende 1 week

Kies bij allergie/intolerantie: Het alternatief van het eerste keuze middel.

Corticosteroïden.

Corticosteroiden zijn te overwegen bij klachten zonder alarmsymptomen, die 14 dagen onverminderd aanwezig zijn, of bij frequente recidieven.(bij afwijkend beloop kan er ook sprake zijn van complicaties die juist niet met corticosteroiden behandeld moeten worden)

Gelijkwaardige middelen zijn:

  • budesonide 200 mcg (1x daags 1 verstuiving per neusgat)
  • fluticason 50 mcg (1x daags 2 verstuivingen per neusgat)

Referenties

NHG-standaard Rhinosinusitis M33 2014
Geneesmiddelenbulletin nr 4-april 2015