Gingivitis

004444 v.2

Algemeen

Bij onvoldoende mondhygiëne kan chronische gingivitis ontstaan, hetgeen vaak gepaard gaat met enige hyperplasie van het tandvlees.

Een dergelijke tandvleeshyperplasie kan echter ook worden veroorzaakt of versterkt door bepaalde geneesmiddelen. Het meest bekende geneesmiddel in dit verband is fenytoïne. Maar ook ciclosporine en calciumantagonisten (o.a. amlodipine, diltiazem, felodipine en nifedipine) veroorzaken tandvleeshyperplasie. Er treedt regressie op na het staken (en soms ook minderen) van de medicamenteuze behandeling.

Daarnaast is het van belang een optimale mondhygiëne na te leven

Wanneer het niet mogelijk is om de medicatie aan te passen, is het soms noodzakelijk het hyperplastische gingivaweefsel chirurgisch te verwijderen.

Niet-medicamenteuze behandeling

Desinfectantia

1 Chloorhexidine (Perio-Aid)