Glaucoom

004700 v.4

Algemeen

Glaucoom is een aandoening waarbij de oogboldruk verhoogd is. Meestal ontstaat de drukverhoging geleidelijk en veroorzaakt het in eerste instantie geen klachten. Wel kan sluipend gezichtsveldverlies en tenslotte blindheid ontstaan. De typische patiënt is een ouder iemand met hypermetropie; glaucoom komt bij 2-6% van de 80-plussers voor.

Bij chronisch glaucoom treedt er een geleidelijk en pijnloos gezichtsveldverlies op dat vaak lang onopgemerkt blijft. Eén van de belangrijkste risicofactoren voor glaucoom is een verhoogde intraoculaire druk (IOD). Bij open-kamerhoekglaucoom wordt de verhoogde intraoculaire druk veroorzaakt door een belemmering van de afvoer van kamerwater ter hoogte van het trabekelsysteem. Een verhoogde oogdruk leidt lang niet altijd tot glaucoom en een belangrijk deel van de patiënten die wel glaucoom hebben, heeft een normale oogdruk (normale-drukglaucoom).

Bij een aanval van acuut glaucoom treedt een blokkade op van de circulatie van het kamerwater ter hoogte van de pupilopening. De daarop naar voren geduwde iris sluit vervolgens, in geval van een ondiepe voorste oogkamer, de kamerhoek af. Een acute glaucoomaanval gaat gepaard met een heftige (hoofd)pijn gelokaliseerd ter hoogte van de wenkbrauw, misselijkheid en braken, wazig zien, een rood oog, cornea-oedeem en een middelwijde lichtstijve pupil. De dikwijls extreem hoge oogdruk tijdens een aanval veroorzaakt binnen enkele uren een irreversibele beschadiging van de oogzenuw. Een spoedverwijzing en -behandeling zijn daarom vereist.

Medicamenteuze behandeling

  • Lokale verlaging van de IOD (streven naar oogdruk van ong. 15 mm Hg) door het gebruik van oogdruppels.
  • Indien monotherapie van twee verschillende klassen niet voldoende drukdaling geeft, kan combinatietherapie met een van de middelen uit de werkzame klassen worden geprobeerd.

1 Timolol (Timoptol, Timoptol XE)
2 Betaxolol (Betoptic)
3 Latanoprost (Xalatan)

Referenties

1. NHG-standaard Het rode oog M57, febr. 2006
2. Diagnostisch kompas 2005, glaucoma simplex
3. http://www.formularium.nl/startpage/index.php3