Lasogen en sneeuwblindheid v5

004699 v.5

Algemeen

Lasogen (keratitis foto-electrica) ontstaan door overmatige blootstelling van het oog aan ultraviolet licht en komt voor na lang verblijf in de felle zon (sneeuwblindheid) en na lassen of verblijf onder de zonnebank zonder gebruik van een beschermende bril. Karakteristieke klachten zijn pijnlijke, branderige ogen en lichtschuwheid, die 8 tot 12 uur na blootstelling aan het UV-licht ontstaan en binnen 24 uur verdwijnen.

Niet-medicamenteuze behandeling

Geadviseerd wordt een zonnebril te dragen en niet in de ogen te wrijven.

Medicamenteuze behandeling

 • Keratitis foto-electrica wordt desgewenst behandeld met oxybuprocaïne 0,4% oogdruppels, eenmalig 1 druppel en bij hevige pijn nog 1 druppel binnen 12 uur.
 • Symptomatische pijnstilling dient systemisch gegeven te worden in de vorm van paracetamol (zie ook het hoofdstuk Pijn)
Oogdruppels (algemeen)
 • De meeste oogdruppels bevatten conserveermiddelen die, evenals de werkzame stoffen, overgevoeligheidsreacties kunnen veroorzaken.
 • Oogzalf bevat wolvet en ook dit kan aanleiding geven tot overgevoeligheid.
 • De meeste oogdruppels veroorzaken na toedienen een prikkelend effect in het oog.
 • Het verdient aanbeveling de traanbuis tijdens en direct na de toediening dicht te drukken gedurende 1-3 minuten of de ogen na toediening 1-3 minuten te sluiten.
 • Bij combinatie van meerdere soorten oogdruppels wordt geadviseerd een interval van minimaal 5 minuten aan te houden.
 • Zowel oogzalf als oogdruppels dienen in de onderste conjunctivaalzak aangebracht te worden.
 • Toedienen van meer dan 1 druppel tegelijk heeft geen zin omdat de conjunctivaalzak niet meer dan 1 druppel kan bevatten.
 • Als er sprake is van infectie of irritatie van het oog of de slijmvliezen mogen geen contactlenzen worden gedragen.
 • Ook bij medicamenteuze therapie dienen contactlenzen te worden uitgelaten, daar bestanddelen van het geneesmiddel zich in de lens kunnen ophopen.
 • Algemeen geldt dat oogdruppels en oogzalf als gelijkwaardig kunnen worden beschouwd. Oogzalf en –gel in mindere mate geeft wel een tijdelijke afname van de visus.

Referenties

1. NHG-standaard Het rode oog, febr. 2006
2. Groningerformularium 11e editie 2011, pagina 71