Chronische Otitis Media

004705 v.3

Algemeen

  • De uitwendige gehoorgang wordt afgesloten door het trommelvlies.
  • Achter het trommelvlies bevindt zich het middenoor. Hierin bevinden zich de gehoorbeentjes en de buis van Eustachius.
  • Het middenoor is onder normale omstandigheden gevuld met lucht, die dezelfde druk en samenstelling heeft als de buitenlucht. De druk wordt gehandhaafd via de buis van Eustachius.
  • Maak het oor voorzichtig schoon met een vochtig wattenstaafje. Zorg dat er nog een deel van het wattenstaafje te zien is.
  • Verwarm om duizeligheid te voorkomen de oordruppels tot lichaamstemperatuur, voordat de oordruppels worden ingebracht in het oor.
  • De patiënt moet liggen tijdens het toedienen van de oordruppels. Trek de oorschelp bij het inbrengen van de oordruppels naar achter-omhoog zodat de gehoorgang recht is. Laat de patiënt zeker 10 minuten liggen.
Achtergrondinformatie

Chronische middenoorontsteking is een voortzetting van de acute vorm die langer duurt dan 3-4 weken en/of steeds weer terugkomt.
Mogelijke verschijnselen zijn zeurende tot hevige, stekende oorpijn en effusie van etterig oorvocht, doofheid, ziek gevoel, trommelvliesperforaties, gehoorverlies.
De oorpijn vermindert als de druk in het middenoor afneemt, bijv. doordat er spontaan trommelvliesperforaties ontstaan. Wanneer dit vaak gebeurt kan echter -door beschadiging van het trommelvlies- blijvend gehoorverlies ontstaan.
Otitis media chronica met aanhoudende otorroe, afvloeiend via een defect trommelvlies of via een geopereerde radicaalholte, vormt een potentieel gevaar voor het gehoor en dient door de KNO-arts te worden behandeld.

Medicamenteuze behandeling

  • Eerste stap: pijnstilling
  • Een lokale behandeling met oordruppels verdient veelal de voorkeur boven een systemische behandeling met antimicrobiële middelen.
Chronische otitis media met geperforeerd trommelvlies

1 Aluminiumacetotartraat oordruppels 1,2% FNA

Antibiotica met corticosteroïden

In speciale gevallen kan een combinatie van een antimicrobieel middel met een corticosteroïd worden gegeven. Deze combinatietherapie heeft een bewezen gunstig effect, doordat de hyperplasie, granulatie- en poliepvorming van het slijmvlies worden geremd alsook lokale ontstekingsreacties. Opgemerkt dient te worden dat geen enkel combinatiepreparaat voor deze indicatie is geregistreerd en dat het gebruik is gecontra-indiceerd bij een perforatie van het trommelvlies. De aandoening zelf brengt echter een risico van binnenoorbeschadiging met zich mee, dat in het algemeen groter wordt geacht dan het risico van ototoxiciteit. Wanneer het gebruik van potentieel ototoxische oordruppels in een open middenoor onvermijdelijk is, dan dient de behandeling korter te zijn dan twee weken en gestaakt te worden zodra de otorroe stopt of indien tinnitus of een verdergaand gehoorverlies optreedt.

1 Polymyxine B met hydrocortison en neomycine (Otosporin)

Referenties

1. Farmacotherapeutisch kompas 2010, pagina 686-690
2. Verpleeghuisformularium Otitis externa, H70, versie 1