Ziekte van Meniere v4

004706 v.4

Algemeen

De ziekte van Ménière is een aandoening van het binnenoor.
De ziekte geeft aanvallen van klachten als:

  • slechthorendheid
  • draaiduizeligheid
  • oorsuizen en vaak een drukkend gevoel in het oor.

Pas als al deze symptomen allemaal aanwezig zijn en er is geen andere oorzaak voor deze klachten aanwijsbaar, wordt de diagnose ziekte van Ménière gesteld.

Een aanval kan enkele minuten tot dagen duren en zakt geleidelijk af. Een aanval kan gepaard gaan met misselijkheid en braken. Vaak zijn er lange perioden zonder aanval. De oorzaak is onbekend.

De manier waarop de ziekte zich aandient verschilt sterk. Bij de één is Ménière een traag op gang komend proces, waarin de beschreven symptomen steeds sterker worden. Bij de ander openbaart de ziekte zich ineens in alle hevigheid: zware aanvallen, ernstig oorsuizen en meteen enige mate van gehoorverlies. Ook in een latere fase zijn er verschillende verschijningsvormen, niet alleen tussen personen, maar ook bij de persoon zelf. Perioden van frequente en hevige aanvallen worden afgewisseld door perioden van relatieve rust. De lengte van de aanvallen kan variëren van enkele minuten tot uren of zelfs dagen. Het gehoorverlies fluctueert – zeker in het begin – sterk.

Bijkomende klachten van mensen met de ziekte van Ménière zijn ook niet gelijk. Sommigen ervaren harde geluiden als pijnlijk, anderen maken melding van een “vol gevoel” in het oor, een constante lichtheid in het hoofd (ook tussen de aanvallen), vermoeidheid of hoofd- en nekpijn en oogklachten.

Vaak is het zo dat hij of zij gedurende een periode van ongeveer vijf jaar veel last heeft van aanvallen. Daarna komen de aanvallen steeds minder vaak voor en verdwijnen deze uiteindelijk (vrijwel) helemaal. Toch zal de persoon in kwestie blijvend last houden van oorsuizen en gehoorverlies.

Vaak treedt de ziekte slechts in een oor op. In ongeveer in een kwart tot de helft van de gevallen wordt uiteindelijk ook het tweede oor aangedaan.

Het ontstaan van een Ménière-aanval

Het middenoor (slakkenhuis) bestaat uit 3 compartimenten die gevuld zijn met vloeistof; het bovenste en het onderste bevatten perilymfe, het middelste bevat endolymfe. De vloeistoffen zijn verschillend van samenstelling. Het bovenste en het middelste compartiment zijn gescheiden door het membraan van Reisner.

In de scala media kan er een overproductie van endolymfe optreden. Daardoor komt de membraan van Reisner onder spanning te staan en gaat uitpuilen. Vermoedelijk ontstaat hierdoor het drukgevoel waarover veel patiënten klagen, voorafgaand aan een aanval.

Als de membraan teveel wordt uitgerekt kan hij scheuren waardoor het endolymfe en het perilymfe met elkaar worden vermengd, waardoor de vloeistof van samenstelling veranderd, waardoor het gehoor en het evenwichtorgaan in de war raken (gehoorverlies, oorsuizen en duizeligheid)

Door de scheur in het membraan verdwijnt de spanning in het binnenoor, en het elastische membraan neemt zijn oude stand weer aan. Het scheurtje geneest, en de vloeistoffen krijgen weer hun oorspronkelijke samenstelling. De aanval gaat geleidelijk over.

Niet-medicamenteuze behandeling

In de eerste plaats bestaat de behandeling uit het aanpassen van de levensstijl. Het is van belang grote spanningen te vermijden. Wanneer er vaak klachten van gehoorgangontsteking zijn bij het gebruik van een gehoorapparaat, laat dan bij de audicien controleren of het oorstukje goed past en maak een afspraak bij de KNO-arts ter beoordeling van het oor.

Soms kan geprobeerd worden om met een hoortoestel het gehoorverlies te verhelpen of het oorsuizen te maskeren. Dit kan overigens moeilijk zijn omdat de versterkte geluiden al snel als te hard en onaangenaam worden ervaren. Sommige patiënten kunnen worden geholpen met een zogenaamde prismabril, een bril met speciale glazen.

Medicamenteuze behandeling

Orale medicatie, die de symptomen van de ziekte van Ménière verlicht of het beloop van de ziekte gunstig beïnvloedt is niet voorhanden. Symptomatisch is medicatie tegen misselijkheid en braken mogelijk.

Verwijs bij ernstige klachten naar een kno-arts ter bevestiging van de diagnose en om de mogelijkheid van intratympanale dexamethason, gentamicinebehandeling of chirurgische interventie (n. vestibularis transsectie of labyrintdestructie) te bespreken.

Referenties

1. NHG-standaard Duizeligheid M75, juli 2017
2. Cochrane Database Syst. Rev. Volume (4) 2009 . Diuretics for Meniere’s disease. Betahistine for Meniere’s disease.
3. www.kno.nl/patienten-informatie/overig/de-ziekte-van-meniere/, geraadpleegd januari 2019
4. www.pemvente.com/wp-content/download/Oozakelijk-prismabril.pdf/Oorzakelijk-prismabril.pdf, geraadpleegd januari 2019