“Clomipramine 10 mg tablet weer leverbaar”

10-11-2022

Hierbij willen wij u informeren dat het leveringsprobleem met Clomipramine 10 mg tablet is opgelost.

Reden van niet-beschikbaarheid en farmaceutische substitutie

Er was in Nederland geen handelspreparaat met dezelfde samenstelling in dezelfde farmaceutische vorm verkrijgbaar. De IGJ heeft besloten dat, vanwege het tekort, apothekers tijdelijk vergelijkbare geregistreerde geneesmiddelen, met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm mochten importeren vanuit andere EU-lidstaten.
De ziekenhuisapotheek heeft daarom tijdelijk anafranil 10 mg tablet geïmporteerd, dit is het oorspronkelijke merkproduct.

De wijziging zal worden terug gedraaid per 21-11-2022.

Samenvattend

  • alternatief: Anafranil 10 mg tablet, lichtgeel, driehoekig, geen codering
  • origineel wordt weer: Clomipramine 10 mg tablet, wit, ovaal, tekst “CI10” en “G”

Zou u ook uw medewerkers en of collega’s hiervan op de hoogte willen stellen?
Voor eventuele vragen kunt u de dienstdoende apotheker bereiken op tel 0592-325452.