“Theolair retard 250 mg tablet ander uiterlijk”

09-05-2014

Hierbij willen we u op de hoogte stellen van een gewijzigd uiterlijk van Theolair retard 250 mg tablet.
De fabrikant Meda Pharma heeft een wijziging doorgevoerd waardoor het uiterlijk iets anders is dan u gewend bent.
De gewijzigde tablet zal automatisch aan u worden geleverd.

Samenvattend:

  • Oude situatie: tablet, wit, bolvormig met breukstreep, tekst: “3M” en “NLS 250”.
  • Nieuwe situatie: tablet, wit, bolvormig met breukstreep, tekst: ”T” en “250”.

Zou u ook uw medewerkers / collega’s hiervan op de hoogte willen stellen?