Flufenazine

009964 v.3
Algemeen

Werk volgens de werkinstructie “Klaarmaken en toedienen parenteralia” ID 009831
Zie voor de toelichting op de verschillende onderwerpen de “Handleiding handboek parenteralia” ID 009961

Onverenigbaar met

Indien een middel NIET genoemd wordt: ga er vanuit dat het NIET verenigbaar is, vraag bij onduidelijkheden de ziekenhuisapotheek

Merknaam

Anatensol®

Afleveringsvorm

Ampul met 25 mg = 1 ml (25 mg/ml) en 100 mg = 1 ml (100 mg/ml) flufenazine-decanoaat

F.T.G.

Antipsychotica

Toedieningsroute

Intramusculair: onverdund (25 mg/ml of 100 mg/ml), langzaam, diep spuiten in de M. glutaeus

Toedieningscategorie

Categorie A (injectie: intramusculair)

Bekwaamheidsniveau

I.M.: 2 (toediening door elke gediplomeerde verpleegkundige die is ingewerkt in het klaarmaken en toedienen van parenteralia)

Houdbaarheid

Houdbaarheid na klaarmaken tot toediening: 8 uur bij kamertemperatuur.
Houdbaarheid na aanhangen: n.v.t.

Bijwerkingen

Extrapiramidale bijwerkingen, convulsies, verergering van depressie, droge mond, visusstoornissen, obstipatie, urineretentie, slaperigheid, sufheid, fotosensibilisatie, gewichtstoename, orthostatische hypotensie, gynaecomastie, hyperprolactinemie (galactorroe, amenorroe), impotentie.

Gebruikelijke dosering volwassenen

Uitsluitend ter controle!
I.M.: aanvankelijk 12,5 mg elke 3-4 weken, vervolgens 12,5-100 mg elke 3-4 weken.

Verenigbaar met

Indien een middel NIET genoemd wordt: ga er vanuit dat het NIET verenigbaar is, vraag bij onduidelijkheden de ziekenhuisapotheek

Bijzonderheden
  • Bevat sesamolie als oplosmiddel en benzylalcohol als conserveermiddel.
  • Flufenazine kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken.
  • Het depotpreparaat heeft een werkingsduur van 3 tot 4 weken.
Datum

10-2016
Ziekenhuisapotheek WZA