Over ons

De ziekenhuisapotheek van het WZA is verantwoordelijk voor de farmaceutische zorg in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en een groot aantal zorginstellingen in de regio. Wij zijn u graag van dienst met de informatie op deze website.

Missie
De apotheek van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) helpt het WZA en zorginstellingen in de regio bij het inrichten van doelmatige en veilige farmaceutische zorg. Deze farmaceutische zorg wordt op een ambitieus niveau ingevuld, waarbij de behoeften van de individuele patiënt centraal staan. Dat is onze missie!
Visie
Om de missie te realiseren wil de ziekenhuisapotheek van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen
 • het WZA aantoonbaar één van de medicatieveiligste ziekenhuizen van Nederland maken;
 • de instellingen die de apotheek voorziet van medicatie aantoonbaar tot de medicatieveiligste van Nederland laten behoren;
 • koploper op nationaal niveau zijn met betrekking tot transmurale farmaceutische zorg;
 • geneesmiddelen bereiden op GMP-z niveau voor de individuele patiënt, waarbij aseptische bereidingen op patiëntniveau binnen het WZA zoveel mogelijk worden uitgevoerd door een apothekersassistente;
 • koploper op nationaal niveau zijn met betrekking tot de implementatie van farmacogenetica in de dagelijkse klinische praktijk;
 • wetenschappelijk onderzoek initiëren en uitvoeren met betrekking tot de implementatie van farmacogenetica in de dagelijkse praktijk, met als doel betere farmacotherapiemogelijkheden voor de individuele patiënt;
 • een apotheek zijn waarbij iedere patiënt in een instelling recht heeft op een jaarlijkse medicatie review;
 • een organisatie zijn die werkt met goed opgeleid personeel in een uitdagende werkomgeving; een organisatie waar men graag voor wil werken;
 • een organisatie zijn gevestigd binnen de muren van het ziekenhuis in ruimtes die het mogelijk maken een hoog kwaliteitsniveau te leveren;
 • gespecialiseerde kennis bezitten op het gebied van de psychofarmacologie en geriatrie;
 • een transparante bedrijfsvoering hebben, waarbij de geleverde farmaceutische zorg inzichtelijk en doelmatig is.
Wie zijn wij
 • Ik ben Rien

  Rien Hoge

  Rien Hoge (1980) is de gevestigd ziekenhuisapotheker in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en verantwoordelijk voor de specialistische farmaceutische zorg aan de instellingen. Zijn aandachtsgebieden richten zich vooral op de farmacotherapie in de ouderenzorg en van mensen met een meervoudige beperking. Hij heeft promotieonderzoek gedaan naar de ontwikkeling van nieuwe antibiotica bij de Universiteiten van Düsseldorf en Ulm in Duitsland. Voor het Wilhelmina Ziekenhuis maakt hij deel uit van het antibiotic stewardship team.

  Verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden
  Gemandateerde apotheker unit farmaceutische zorg instellingen
  Geriatrie
  Verstandelijk gehandicapten
  Onderwijs en nascholing
  Toezichthouding
  Nieuw Woelwijck
  Zorggroep Drenthe
  • De Vijverhof

  • Else van der Laanhuis

  • Mozaïek

  • Wester Es

 • Ik ben Elsbeth

  Elsbeth Helfrich

  Elsbeth Helfrich (1973) is ziekenhuisapotheker en heeft als voornaamste aandachtsgebieden medicatieveiligheid, farmaceutische patiëntenzorg en farmacotherapie in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij is vanuit die functie werkzaam als apotheker voor Accare, een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Sinds 2004 is zij als secretaris lid van de geneesmiddelencommissie van Accare. Daarnaast is zij tot eind september 2015 gedurende vier jaar bestuurslid geweest van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) in de functie van secretaris en portefeuillehouder farmaceutische patiëntenzorg & medicatieveiligheid.

  Verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden
  Gemandateerde apotheker unit klinische farmacie
  Farmaceutische patiëntenzorg
  Medicatieveiligheid
  Kinder- en jeugdpsychiatrie
  Transmurale farmacie
  Toezichthouding
  Accare
  Elker jeugd- en opvoedhulp

 • Ik ben Arne

  Arne Risselada

  Dr. Arne Risselada (1976) heeft als ziekenhuisapotheker binnen de afdeling Klinische Farmacie van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen farmacotherapie en onderwijs in zijn portefeuille. In 2012 voltooide hij zijn proefschrift getiteld ‘Genetic determinants for metabolic abnormalities’ aan de universiteit van Utrecht. Daarnaast is hij geregistreerd als Epidemioloog (VU Medisch Centrum, 2010) en Klinisch Farmacoloog (Medisch Centrum Leeuwarden, 2014). Arne is gespecialiseerd in de psychofarmacologie, waarin hij o.a. vanuit zijn functie als onderwijscoördinator voor het nascholingstijdschrift Psyfar (www.psyfar.nl) veel nascholing geeft. Daarnaast houdt hij zich vooral bezig met antistolling en farmacogenetica. Arne is voorzitter van de farmacotherapiecommissie en antistollingscommissie van het Wilhelmina Ziekenhuis en toezichthoudend ziekenhuisapotheker voor GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland, Hoeve Boschoord en Vanboeijen.

  Verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden
  Psychiatrie
  Farmacotherapie
  Farmacogenetica
  Opleiding
  Toezichthouding
  GGZ Drenthe
  Trajectum
  • Hoeve Boschoord

  • Streekerhof

  • Zeuvenakkers

  Rugkliniek Veenhuizen
  Vanboeijen
  Verslavingszorg Noord Nederland
 • Ik ben Yvonne

  Yvonne Dijstelbloem

  Yvonne Dijstelbloem (1971) heeft als ziekenhuisapotheker binnen de afdeling Klinische Farmacie van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen automatisering en ICT in haar portefeuille. Daarnaast is zij gespecialiseerd in medicatieveiligheid in de VV&T en vertegenwoordigt zij de NVZA in het Platform Medicatieveiligheid in de Care (auteur van de ‘Veilige principes in de medicatieketen’). Haar farmacotherapeutische aandachtsgebieden zijn antistolling, cardiologie en neurologie. Ze is lid van de antistollingscommissie van het Wilhelmina Ziekenhuis en toezichthoudend ziekenhuisapotheker voor diverse locaties van Interzorg Noord Nederland, Accolade Zorggroep (locatie Arendstate) en Zorggroep Tangenborgh.

  Verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden
  Automatisering en ICT
  Medicatieveiligheid in de care
  Toezichthouding
  Arendstate
  Interzorg
  • De Wijde Blik

  • Hendrik Kok

  • Nieuw Graswijk

  • Slingeborgh

 • Nicole Looman

  Voorstelgegevens volgen nog.

 • Ik ben Lous

  Lous Dorhout

  Lous Dorhout (1967) is sinds 2000 werkzaam als ziekenhuisapotheker in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Zij is verantwoordelijk voor de afdeling productie en kwaliteit binnen de ziekenhuisapotheek. Het voor toediening gereedmaken van parenteralia op de verpleegafdeling in het ziekenhuis is een van haar aandachtsgebieden. Daarnaast zijn palliatieve zorg en oncologie onderdeel van haar werkzaamheden.

  Verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden
  Gemandateerde apotheker unit productie/laboratorium/kwaliteit
  Nucleaire farmacie
  Cytostatica
  VTGM/High risk medicatie
  Palliatieve zorg
  Toezichthouding
  Bereidingen voor derden
  (apotheken en apotheekhoudenden)
  Braamkliniek

 • Ik ben Sanne

  Sanne Geling

  Sanne Geling (1990) is apotheker in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Zij houdt zich bezig met de specialistische farmaceutische zorg aan de instellingen, waarbij ze o.a. toezichthoudend apotheker is voor ICARE intramuraal, Zorggroep Tangenborgh, De Trans, Visio – De Brink en Koninklijke Kentalis. Daarnaast doet ze dagdiensten voor de ziekenhuisapotheek.

  Verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden
  Geriatrie
  Verstandelijk gehandicapten
  Toezichthouding
  ICARE intramuraal
  • Altingerhof

  • De Boshof

  • Dekelhem

  • Kloosterakker

  • Vierackers

  Zorggroep Tangenborgh
  De Trans
  • Emmen

  • Rolde

  Visio - De Brink
  Koninklijke Kentalis

 • Ik ben Jurriaan

  Jurriaan Brouwer

  Jurriaan Brouwer (1992) is apotheker en promovendus. Hij doet onderzoek naar monitoring van psychiatrische patiënten binnen het project MOPHAR (Monitoring Outcomes of Psychiatric Pharmacotherapy). De implementatie van dit zorgpad en onderzoeksproject op de poliklinieken van GGZ Drenthe begeleidt hij samen met onder andere Hans Mulder, ziekenhuisapotheker WZA, en Bennard Doornbos, psychiater GGZ Drenthe, en in samenwerking met onder andere de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG. In MOPHAR worden psychiatrische patiënten systematisch en geprotocolleerd gemonitord voor wat betreft het effect van de behandeling, medicatiegebruik en somatische complicaties en bijwerkingen van psychiatrische geneesmiddelen. Deze gegevens verschaffen de behandelaar meer en betere informatie om de behandeling op af te stemmen en zijn bovendien na toestemming van de patiënt beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek naar factoren voor een effectieve behandeling en het ontstaan van bijwerkingen. Voor meer informatie zie hier voor een kort filmpje.
  Daarnaast voert Jurriaan als apotheker een aantal taken voor de ziekenhuisapotheek uit, waaronder dagdiensten.

  Verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden
  MOPHAR