Disclaimer

De informatie op deze website is eigendom van de ziekenhuisapotheek van het WZA.

Het is niet toegestaan de informatie te vermenigvuldigen of te bewerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ziekenhuisapotheek van het WZA.

Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie die deze website bevat.

Hoewel de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is de ziekenhuisapotheek van het WZA niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.