Midazolam v7

009863 v.7
Algemeen

Werk volgens de werkinstructie “Klaarmaken en toedienen parenteralia” ID 009831
Zie voor de toelichting op de verschillende onderwerpen de “Handleiding handboek parenteralia” ID 009961

Onverenigbaar met

Y-site

 • acyclovir, amfotericine, ampicilline, bumetanide, cefotaxim, ceftazidim, cefuroxim, clindamycine, clonidine, Co-trimoxazol, dexamethason, dobutamine, esomeprazol, fenobarbital, fenytoine, flucloxacilline, foscarnet, furosemide, hydrocortison, imipenem, omeprazol, piperacilline, propofol, thiopental

Pas op met mengen met insuline via Y-site; overleg met apotheker.

Infuus

 • amoxicilline, natriumbicarbonaat, pentobarbital, ranitidine

Pas op met mengen met insuline.

Geneesmiddelen die onverenigbaar zijn via Y-site, zijn automatisch ook NIET te combineren in een infuus. Andersom geldt dit niet.

Indien een middel NIET genoemd wordt: ga er vanuit dat het NIET verenigbaar is, vraag bij onduidelijkheden de ziekenhuisapotheker

Merknaam

Dormicum®, midazolam

Afleveringsvorm

Ampul met 5 mg = 5 ml (1 mg/ml; uitsluitend op OK aanwezig), 5 mg = 1 ml, 15 mg = 3 ml en 50 mg = 10 ml (5 mg/ml) midazolam (als hydrochloride)
Flacon 50 mg = 50 ml midazolam (als hydrochloride)

F.T.G.

Benzodiazepinen

Toedieningsroute

Volwassenen

 • Intramusculair: onverdund (5 mg/ml)
 • Intraveneus als bolusinjectie: onverdund (1 mg/ml), de toedieningssnelheid is maximaal 2 mg/minuut
 • Intraveneus met behulp van spuitenpomp zie: protocol Midazolam spuitenpomp 1 mg/ml
 • Subcutaan in het kader van het protocol voor palliatieve sedatie: onverdund (5 mg/ml), zie ook: protocol Midazolam spuitenpomp S.C. 5mg/ml bij palliatieve sedatie

Kinderen

 • Intramusculair: onverdund (5 mg/ml)
 • Intraveneus als bolusinjectie: onverdund (1 mg/ml), de toedieningssnelheid is maximaal 2 mg/minuut
 • Intraveneus met behulp van spuitenpomp: toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5% tot een concentratie van 1 mg/ml: protocol Midazolam spuitenpomp 1 mg/ml
Toedieningscategorie

Categorie A: Injectie: intraveneus, intramusculair, subcutaan, intra-arterieel, intracardiaal etc.
Categorie D: Infusie uitsluitend met spuitenpomp toedienen.

Bekwaamheidsniveau

I.M./S.C.:2: toediening door elke gediplomeerde verpleegkundige die is ingewerkt in het klaarmaken en toedienen van parenteralia
I.V./ Infusie: 3: toediening door een gediplomeerde verpleegkundige van de afdeling IC, anaesthesie of kindergeneeskunde die is ingewerkt in het klaarmaken en toedienen van parenteralia.
In geval van palliatieve sedatie mag toediening op de verpleegafdeling plaatsvinden en is niveau 2 vereist (toediening door elke gediplomeerde verpleegkundige die is ingewerkt in het klaarmaken en toedienen van parenteralia).

Houdbaarheid

Houdbaarheid na klaarmaken tot toediening: 8 uur bij kamertemperatuur
Houdbaarheid na aanhangen: 24 uur bij kamertemperatuur
In geval van bereiding van ee midazolamcassette door ziekenhuisapotheek geldt een langere houdbaarheid.

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose

Acute reacties

Kortdurende apnoe. Ten gevolge van te snelle toediening: kans op ademhalingsstilstand

Bijwerkingen

Pijnlijkheid op injectieplaats, tromboflebitis, amnesie, misselijkheid, braken, duizeligheid, spierzwakte, verwardheid, ataxie, dubbelzien.

Bij kinderen en ouderen kunnen paradoxale reactie optreden: onrust, opwinding, prikkelbaarheid, woede-aanvallen, hallucinaties.

Gebruikelijke dosering volwassenen

Uitsluitend ter controle!

 • I.M.: 0,07-0,10 mg/kg, gewoonlijk 5 mg
 • S.C. als palliatieve sedatie: zie Pallliatief sedatie protocol
 • I.V. als bolusinjectie: Sedativum bij ingrepen; aanvankelijk 2,5 mg (1 mg in 30 sec), in het algemeen zijn totale doses van 4 mg of minder voldoende
 • I.V. met behulp van spuitenpomp zie: protocol Midazolam spuitenpomp 1 mg/ml
 • S.C. Bij palliatieve sedatie met behulp van spuitenpomp zie: protocol Midazolam spuitenpomp S.C. 5 mg/ml spuitenpomp
Gebruikelijke dosering kinderen

Uitsluitend ter controle!

 • I.V. Als bolusinjectie: status epilepticus bij kinderen; 0,1 mg/kg/dosis éénmalig, max: 5 mg/dosis. Zonodig 1x herhalen na 5 minuten.
 • I.V. met behulp van spuitenpomp: status epilepticus: oplaaddosis 0,1 mg/kg IV gevolgd door continu infuus 0,1 mg/kg/uur. Verhoog de toedieningssnelheid iedere 5 minuten met 0,1 mg/kg/uur tot de status onder controle is, max 1 mg/kg/uur: protocol Midazolam spuitenpomp 1 mg/ml
Verenigbaar met

Y-site

 • adrenaline, alfentanil amikacine, amiodaron, atracurium, atropine, benzylpenicilline, calciumchloride, calciumgluconaat, cefazoline, cefotaxim, ceftriaxon, ciclosporine, dexmedetomidine, digoxine, dopamine, efedrine, erythromycine, esmolol, famotidine, fentanyl, fluconazol, granisteron, heparine, isoprenaline, kaliumchloride, labetalol, levofoxacine, lorazepam, magnesium sulfaat, milrinon, morfine, nicardipine, nitroglycerine, nitroprusside, noradrenaline, octreotide, ondansetron, paracetamol, piperacilline, ranitidine, rocuronium, theofylline, tobramycine, vancomycine, vecuronium, voriconazol

Infuus

 • atracurium, atropine, buprenorfine, chloorpromazine, cefuroxim, cimetidine, ciprofloxacine, droperidol, fentanyl, furosemide, gentamicine, ketamine, metoclopramide, metronidazol, morfine, pethidine, promethazine, scopolamine, sufentanil

Geneesmiddelen die in een infuus gecombineerd mogen worden, zijn automatisch ook via Y-site verenigbaar. Andersom geldt dit niet.

Indien een middel NIET genoemd wordt: ga er vanuit dat het NIET verenigbaar is, vraag bij onduidelijkheden de ziekenhuisapotheker

Bijzonderheden
 • Bij het gebruik van midazolam injectievloeistof is met name bij intraveneuze toediening ademhalingsdepressie en -stilstand gezien, in sommige gevallen resulterend in cerebrale hypoxie of dood. Bij de toediening van midazolam i.v. dient de antagonist flumazenil (Anexate) in de directe nabijheid voorhanden te zijn
 • Het effect treedt op na ca. 2 minuten bij i.v. toediening en na ca. 20 minuten bij i.m. toediening
 • Binnen 3 uur na parenterale toediening mag de patiënt het ziekenhuis niet verlaten; daarna liefst onder begeleiding. Binnen 12 uur mag de patiënt geen voertuigen of machines besturen.
 • De pH van de oplossing is ongeveer 3.
Datum

01-2022
Ziekenhuisapotheek WZA