Zuclopentixol

010060 v.3
Algemeen

Werk volgens de werkinstructie “Klaarmaken en toedienen parenteralia”
Zie voor de toelichting op de verschillende onderwerpen de “Handleiding handboek parenteralia”

Onverenigbaar met

Indien een middel NIET genoemd wordt: ga er vanuit dat het NIET verenigbaar is, vraag bij onduidelijkheden de ziekenhuisapotheek

Merknaam

Cisordinol®, Cisordinol Acutard®, Cisordinol Depot®

Afleveringsvorm
 • Ampul met 50 mg = 1 ml (50 mg/ml) zuclopentixolacetaat (Cisordinol Acutard®) in olie
 • Ampul met 200 mg = 1 ml (200 mg/ml) zuclopentixoldecanoaat (Cisordinol Depot®) in olie
 • Ampul met 500 mg = 1 ml (500 mg/ml) zuclopentixoldecanoaat (Cisordinol Depot®) in olie
F.T.G.

Antipsychotica

Toedieningsroute

Intramusculair: diep spuiten

Toedieningscategorie

Categorie A: injectie IM

Bekwaamheidsniveau

I.M.: niveau 2: toediening door elke gediplomeerde verpleegkundige die is ingewerkt in het klaarmaken en toedienen van parenteralia.

Houdbaarheid

Houdbaarheid na klaarmaken tot toedienen: 8 uur bij kamertemperatuur

Acute reacties

Pijnlijkheid op injectieplaats.

Bijwerkingen

Extrapiramidale effecten, convulsies, verergering van de depressie, sufheid, slaperigheid, orthostatische hypotensie, droge mond, visusstoornissen, obstipatie,urineretentie, opwinding en delirium (met name bij ouderen en kinderen), leverfunctiestoornissen, hyperprolactinemie. Ten gevolge van langdurig gebruik: gynaecomastie.

Gebruikelijke dosering volwassenen

Uitsluitend ter controle!

 • I.M.:
  • Cisordinol Acutard®: aanvangsdosis 50-150 mg per keer
  • Cisordinol Depot®: onderhoudsdosis 200-600 mg elke 2-4 weken.
Verenigbaar met

Indien een middel NIET genoemd wordt: ga er vanuit dat het NIET verenigbaar is, vraag bij onduidelijkheden de ziekenhuisapotheek

Bijzonderheden
 • Zuclopentixol mag niet tegelijk met andere injectievloeistoffen worden toegediend
 • De Acutardinjectie en de Depotinjectie bevatten beide als oplosmiddel een dunvloeibare gele olie en kunnen met elkaar gemengd worden.
 • Maximale concentraties worden bereikt bij de Acutardinjectie na 24–48 uur en bij de Depotinjectie na 1 week.
 • Injectievolumes boven de 2 ml moeten verdeeld worden over twee injectieplaatsen.
Datum

09-2017
Ziekenhuisapotheek WZA