Scabiës

007101 v.2

Algemeen

Scabiës (schurft) is een door een mijt veroorzaakte besmettelijke, hevig (vooral ’s nachts optredend) jeukende huidziekte. Overbrenging vindt plaats door direct huidcontact of contact met besmet textiel (blijft 72 uur besmettelijk). De wijfjesmijt boort in de opperste huidlaag gangetjes tot een lengte van 15 mm, die op de huid zichtbaar zijn als witte of donkere streepjes. Hierin nestelt de mijt zich en legt eitjes. Verder veroorzaakt scabiës hevige jeuk met papeltjes door een allergische reactie op de (uitwerpselen van de) mijt.
In zorginstellingen kan scabiës epidemische vormen aannemen, waarvoor een speciaal protocol geldt: Draaiboek scabiës van het LCI/RIVM, zie www.infectieziekten.info

Aanwijzingen voor het maken van een keuze

Het maken van KOH preparaat draagt bij aan de diagnostiek van scabiës. Bij scabiës kunnen permetrine en benzylbenzoaat als lokale behandeling en ivermectine als systemische behandeling worden toegepast.

Voor de lokale behandeling verdient permetrine de voorkeur vanwege een betere effectiviteit. Bovendien zijn met benzylbenzoaat meer behandelingen nodig voor het effect (het middel doodt wel de mijt, maar niet de eitjes, waardoor herhaling van de behandeling nodig is).

Gelijktijdige behandeling van andere personen uit het gezin of de leefgemeenschap is noodzakelijk. Daarnaast is het belangrijk dat de kleding en het beddengoed van de patiënt en van alle contactpersonen met een hoog risico op 60°C worden gewassen of gedurende 72 uur worden gelucht.

N.B. Van de diagnose “scabiës” dienen zorginstellingen melding te maken bij de GGD.

Medicamenteuze behandeling

Behandeling van jeuk

1 Cetirizine (Zyrtec®, Reactine®)

Behandeling van scabiës

1 Permetrine (Loxazol®)
1 Benzylbenzoaatsmeersel 25% FNA
1 Ivermectine (Stromectol®)

Referenties

1. Farmacotherapeutisch Kompas 2012 (via www.fk.cvz.nl)
2. Geneesmiddelen, zwangerschap en borstvoeding, 4e editie 2007, RIVM
3.Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers (WINAP). Dermatica op recept. Den Haag, 2006