Procedure ketenafspraak antistolling

06-11-2017 v1

Doel

Afspraken maken over het vastleggen van indicaties en stopdata door apotheken in de regio Assen bij combinatietherapie van antitrombotica.

Procedure/afspraken

Het document ‘combinatietherapie antistolling’ beschrijft kort rationele en niet-rationele combinaties. Bij een theoretisch niet-rationele combinatie, wordt actie ondernomen richting de voorschrijver. Bij 2 of meer voorschrijvers worden indicaties en stopdata altijd nagevraagd bij de voorschrijver.

NB: het document dient als leidraad die de apotheker helpt om te bepalen of iets een rationele of niet-rationele combinatie is.

Afspraak

 • Bij toevoeging van een 2e of 3e antistollingsmiddel, wordt beoordeeld door de ontvangende apotheek of het een rationele combinatie betreft.
  • Rationele combinatie: geen actie
  • Niet-rationele combinatie: neem contact op met voorschrijvend arts van het laatst toegevoegde middel.
   • LMWHs worden uitgezonderd van deze afspraak gezien de indicatie en korte gebruiksduur van deze middelen
   • Leg deze actie vast door middel van de zorgregel “Antistolling wel wijziging” of “Antistolling geen wijziging”
 • Stopdata worden actief uitgevraagd, genoteerd en indien nodig gecommuniceerd naar andere apotheek.
  • Leg deze vast in het AIS
 • Bij 2 of meer verschillende voorschrijvers:
  • Check altijd de indicaties en controleer of de combinatie reëel en terecht is
  • Leg indicatie vast in AIS
  • Neem indien nodig contact op met de voorschrijver.
 • Voor het uitvragen van indicaties kan direct contact opgenomen worden met de voorschrijver; hierbij kan gebruik worden gemaakt van het faxformulier.
  • Vraag stopdata, indicatie en combinatie (rationeel?) na
 • Voor het vastleggen van de actie wordt gebruik gemaakt van de volgende zorgregels:
  • “Antistolling geen wijziging” en de zorgregel “Antistolling wel wijziging”
  • Deze zorgregel wordt ingevoerd op het moment dat de apotheek actie onderneemt bij een niet-rationele combinatie.

Bijbehorende documenten

 • Combinatietherapie antistolling incl. stroomschema
 • Faxformulier opvragen indicatie

Frequentie herziening

 • Document combinatietherapie incl. stroomschema: jaarlijks
 • Procedure: 1x per 2 jaar
 • Faxformulier: 1x per 2 jaar