Werkinstructie overdracht medicatiegegevens in de keten bij ontslag uit het WZA

06-11-2017 v2

Ontslagprocedure WZA

Afdeling/arts

 • Afdeling bepaalt ontslagmoment
 • Arts vult voorstel ontslagrecept in. Aandachtspunten hierbij zijn:
  • Stopdata bij AB-kuren, antistolling
  • Herstarten van evt. onderbroken medicatie
  • Nieuwe medicatie toevoegen en oude medicatie staken
 • Voorstel ontslagrecept wordt gefaxt naar transferpunt

Wilhelmina Apotheek (transferpunt)

 • Wilhelmina Apotheek genereert een actueel ontslagmedicatieoverzicht, aandachtspunten hierbij zijn:
  • Re-substitutie van geneesmiddelen
  • Preferentiebeleid
  • Toedieningsvormen geschikt voor thuissituatie.
 • Dit medicatieoverzicht wordt beschouwd als recept voor nieuwe medicatie waarop de apotheek voor maximaal 1 maand aflevert. Het origineel recept wordt bewaard in de Wilhelmina Apotheek.
 • Wilhelmina Apotheek vult formulier “Wijzigingen bij ontslag” in. Hierop worden de volgende punten genoteerd:
  • Allergieën, wijzigingen (gestaakt, gewijzigd, nieuw)
  • Notitie: besproken met patiënt ja/nee
 • Wilhelmina Apotheek zorgt – ongeacht levering medicatie – bij elk ontslag voor een actueel ontslagmedicatie-overzicht. Voorwaarde hiervoor is dat de patiënt wordt aangemeld bij de Wilhelmina Apotheek voor ontslag.
  • Patiënt ontvangt overzicht indien deze in de Wilhelmina Apotheek langskomt
 • Wilhelmina Apotheek faxt voor elke patiënt het overzicht en het wijzigingsformulier naar:
  • Openbare apotheek
  • Huisarts
  • Trombosedienst
  • Evt. instelling waar patiënt na ontslag verblijft
 • Indien er wijzigingen zijn, wordt dit duidelijk op ontslaglijst vermeld (vervangt oude versie)
 • Apotheker Wilhelmina Apotheek controleert elke ontslagmedicatielijst die wordt gegenereerd door het transferpunt.

Geen aflevering medicatie door Wilhelmina Apotheek

 • Patiënten die bij opname voor een andere leverende apotheek kiezen
 • Patiënten die na ontslag verblijven in een instelling
 • Patiënten die thuis medicatie in een baxterrol ontvangen
  • In al deze gevallen wordt het actueel ontslagmedicatieoverzicht en het wijzigingsformulier gefaxt naar de leverende apotheek met verzoek tot leveren.
 • Ontslagmedicatiedossier wordt bewaard in de Wilhelmina Apotheek
 • Indien patiënt langskomt in Wilhelmina Apotheek, wordt het ontslaggesprek met de patiënt gevoerd. De patiënt ontvangt het medicatie overzicht.
 • Indien patiënt niet langskomt, ontvangt deze geen overzicht en vindt geen gesprek plaats.
 • Op het formulier “Wijzigingen bij ontslag” wordt genoteerd of er wel of geen gesprek heeft plaatsgevonden

Aflevering medicatie door Wilhelmina Apotheek

 • De Wilhelmina Apotheek levert nieuwe medicatie voor maximaal 1 maand
 • De patiënt ontvangt een actueel medicatie overzicht voor thuis
 • Met de patiënt wordt een ontslaggesprek gevoerd
  • Het formulier “Wijzigingen bij ontslag” wordt doorgenomen.
  • Bij nieuwe medicatie wordt het EU-gesprek gevoerd.
 • Op het formulier “Wijzigingen bij ontslag” wordt genoteerd dat er een gesprek heeft plaatsgevonden
 • Na aflevering en gesprek wordt het ontslagmedicatie overzicht en wijzigingsformulier gefaxt

Ontslagprocedure openbare apotheek

Geen aflevering medicatie door openbare apotheek

 • De openbare apotheek ontvangt het overzicht en wijzigingsformulier van de Wilhelmina apotheek
 • De openbare apotheek verwerkt de wijzigingen vermeld op het wijzigingsformulier in de actuele medicatiestatus
  • Als na het verwerken van de wijzigingen de actuele medicatiestatus niet overeenkomt met het overzicht van de Wilhelmina apotheek wordt de Wilhelmina apotheek of de patiënt of de huisarts geraadpleegd.
 • De patiënt wordt na 2 tot 5 dagen na ontslag gebeld door de openbare apotheek volgens Formulier Ontslagmedicatie Achmeaverzekerden Regio Assen.

Aflevering medicatie door openbare apotheek

 • De openbare apotheek ontvangt het overzicht en wijzigingsformulier van de Wilhelmina apotheek met het verzoek tot levering medicatie
 • De openbare apotheek verwerkt de wijzigingen vermeld op het wijzigingsformulier in de actuele medicatiestatus
  • Als na het verwerken van de wijzigingen de actuele medicatiestatus niet overeenkomt met het overzicht van de Wilhelmina apotheek wordt de Wilhelmina apotheek of de patiënt of de huisarts geraadpleegd.
 • De openbare apotheek levert de medicatie en voert een ontslaggesprek
 • De openbare apotheek controleert de nierfunctie na ontslag en na 1 maand nogmaals, omdat nierfunctiestoornissen in het ziekenhuis vaak tijdelijk zijn.
 • De patiënt ontvangt een actueel medicatieoverzicht
 • De patiënt wordt na 2 tot 5 dagen na aflevering gebeld volgens Formulier Ontslagmedicatie Achmeaverzekerden Regio Assen.

Declaratie

Afspraak:

 • Wilhelmina Apotheek declareert de prestatie ontslag
 • Openbare apotheek declareert de helft van de prestatie
  • Tarief wordt jaarlijks in KANS overleg gedeeld en vastgelegd
  • Belangrijk bij declaratie is vermelding om welke patiënt het gaat. Gebruik hiervoor patiëntnummer ziekenhuis.
    Als voorbeeld: aparte patiënt WZA aanmaken en daar een artikel aanmaken met deze prijs in AIS o.v.v. patiëntnummer ziekenhuis
  • Factuur kan naar Ziekenhuisapotheek WZA
 • Afspraak geldt tot 01-01-2019.