Thuiszorgprotocol

01-12-2022

Inleiding

Dit protocol is van toepassing voor alle ketenpartners (thuiszorg organisaties, (ziekenhuis)apothekers, huisartsen en specialisten) die betrokken zijn bij de farmaceutische zorg voor patiënten die thuiszorg (1e lijnszorg) krijgen in de regio Assen. De regio komt overeen met de regio van de Centrale Huisartsendienst Drenthe, locatie Assen. Het protocol is vastgesteld door het ketenverband Samen Zorg Assen.

Het verbeteren van medicatieveiligheid vraagt inzet van alle schakels in de keten: cliënt, arts, apotheker, zorgmedewerker, zorgorganisatie. Verschillende partijen die betrokken zijn bij deze zorg waaronder KNMP, NVZA, ActiZ en Verenso hebben het initiatief genomen voor de Task Force medicatieveiligheid. Een belangrijk product van de Task Force zijn de ‘Veilige principes in de medicatieketen’.

Het doel van het protocol is het vastleggen van gezamenlijk afspraken in de keten rondom het veilig gebruik van geneesmiddelen door patiënten die zorg krijgen van een thuiszorg organisatie.

Protocol

Thuiszorg protocol farmaceutische zorg in keten