“Clomipramine 10 mg wordt Anafranil 10 mg tablet”

27-05-2024

Hierbij willen wij u informeren dat er een leveringsprobleem is met Clomipramine 10 mg tablet.

Reden van niet-beschikbaarheid en farmaceutische substitutie

Er is in Nederland geen handelspreparaat met dezelfde samenstelling in dezelfde farmaceutische vorm verkrijgbaar. De IGJ heeft besloten dat, vanwege het tekort, apothekers tijdelijk vergelijkbare geregistreerde geneesmiddelen, met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm mogen importeren vanuit andere EU-lidstaten. De ziekenhuisapotheek heeft daarom besloten om tijdelijk anafranil 10 mg tablet te importeren, dit is het oorspronkelijke merkproduct.

De wijziging zal worden uitgevoerd per 30-05-2024.

Samenvattend

  • Origineel: Clomipramine 10 mg tablet, wit, rond, tekst “CI10” en “G”
  • Alternatief: Anafranil 10 mg tablet, lichtgeel, driehoekig, geen codering

Zou u ook uw medewerkers en of collega’s hiervan op de hoogte willen stellen?
Voor eventuele vragen kunt u de dienstdoende apotheker bereiken op tel 0592-325452.