“Terbinafine 250 mg tablet ander uiterlijk”

06-07-2018

Hierbij willen wij u op de hoogte stellen van een assortimentswijziging.

De ziekenhuisapotheek is geïnformeerd dat de er een leveringsprobleem is m.b.t. Terbinafine 250 mg tablet van de fabrikant PharmaChemie.

Reden van niet-beschikbaarheid

Vanwege productieproblemen is dit product niet meer beschikbaar.

Farmaceutische substitutie

Als alternatief zal er een assortimentswijziging worden doorgevoerd naar Terbinafine 250 mg tablet van een andere fabrikant.
De werkzame stof is gelijk, alleen het uiterlijk van de tablet is afwijkend.

Het alternatief wordt automatisch afgeleverd per eerstvolgende levering.

Samenvattend

  • Origineel: Terbinafine 250mg tablet ,wit, langwerpig, bolvormig met breukstreep, opdruk “TT”
  • Alternatief: Terbinafine 250mg tablet, wit, rond, breukstreep, opdruk “TER 250”

Zou u zo vriendelijk willen zijn ook uw medewerkers/collega’s hiervan op de hoogte te stellen?

Voor eventuele vragen kunt u de dienstdoende apotheker bereiken op tel 0592-325452.