Kennis en kunde: Grapefruit(sap) bij uw medicijn

25-08-2022

NEEM NIET TE VEEL GRAPEFRUIT(SAP) BIJ UW MEDICIJN

U gebruikt een medicijn waarbij u beter niet te veel grapefruit kunt eten, of grapefruitsap kunt drinken. Dan is de kans op bijwerkingen namelijk groter. U herkent het medicijn aan de etikettekst of sticker ‘Pas op met grapefruit(sap)’.

Advies

NIET MEER DAN 2 DAGEN PER WEEK GRAPEFRUIT(SAP) MET TEN MINSTE 3 DAGEN ERTUSSEN

  • Wilt u grapefruitsap drinken? Drink niet meer dan 2 dagen per week een glas grapefruitsap. En wacht elke keer dat u grapefruitsap heeft gedronken ten minste 3 dagen totdat u weer grapefruitsap drinkt.
  • Wilt u grapefruit eten? Eet niet meer dan 2 dagen per week 1 of 2 grapefruits. En wacht na elke keer dat u grapefruit hebt gegeten ten minste 3 dagen totdat u weer grapefruit eet. Dus: als u op maandag grapefruit eet, wacht dan tot donderdag met het opnieuw eten van
    grapefruit.

Bent u gewend om veel of vaak grapefruits te eten, of grapefruitsap te drinken? Bespreek dit dan met uw apotheker of arts. Misschien is er een ander medicijn dat u kunt gebruiken dat wel goed samengaat met grapefruit(sap)

MEER KANS OP BIJWERKINGEN DOOR GRAPEFRUIT(SAP)

Het is belangrijk dat u niet te veel grapefruit(sap) inneemt, omdat u anders meer kans heeft op bijwerkingen. Stoffen in grapefruit(sap) vertragen de afbraak van het medicijn of houden deze tijdelijk tegen. Hierdoor krijgt u meer van het medicijn in uw lichaam. Dat zorgt voor een grotere kans op bijwerkingen. Dit gebeurt iedere keer als u grapefruitsap drinkt of een grapefruit eet. Het effect is na ongeveer 3 dagen weer voorbij.

SINAASAPPEL EN MANDARIJN MOGEN WEL

Sinaasappels en mandarijnen kunt u gewoon eten. En sinaasappelsap kunt u gewoon drinken. U heeft dan geen grotere kans op bijwerkingen.
Het is niet duidelijk of mineola’s meer kans op bijwerkingen geven. Houd voor de zekerheid hetzelfde advies aan als voor grapefruits: niet meer dan 1 of 2 dagen per week met ten minste 3 dagen ertussen.

GA BIJ KLACHTEN NAAR APOTHEKER OF HUISARTS

Krijgt u klachten die u niet eerder heeft gehad? En is dit nadat u grapefruitsap heeft gedronken of grapefruit heeft gegeten? Neem dan contact op met uw apotheker of huisarts.